Биологични константи

Бронхи

Диаметър

Ляв бронх: 9 - 20 mm
Десен бронх: 14 - 23 mm

Ъгъл на отклонение от средната ос

Ляв бронх: 18о - 54о
Десен бронх: 12о - 40о

 

Възрастови особености на бронхиалните размери
Възраст Дължина, cm Окръжност, cm Възраст Десен бронх Ляв бронх
  Десен Ляв Десен Ляв   Сигитален
диаметър, mm
Фронтален
диаметър, mm
Сигитален
диаметър, mm
Фронтален
диаметър, mm
Новородено 1,17 1,6 1,4 1,2 1 мес. 4,4 4,1 4,0 3,8
1 - 2 год. 2,17 2,4 2,5 1,87 12 мес. 6,5 6,8 4,5 5,6
15 - 16 год. 3,38 3,05 3,6 3,16 5 год. 8,7 8,1 6,4 7,0
- - - - - 13 год. 9,6 10,9 8,5 8,5

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари