Биологични константи

Заболявания на тънкото черво

Функционални заболявания на тънкото черво

 • недостатъчност в храносмилането
 • недостатъчност в абсорбцията
 • двигателна недостатъч ност 

Чревни диспепсии

 • ензимна
 • гнилостна
 • мастна

Ентерити

 • остри
 • хронични
 • болест на Crohn

Хранителки токсикоинфекции и ннтоксикации

Тумори на тьнкото черво

 • доброкачествени
 • злокачествени
  • рак
  • сарком
  • аргентофимоми

Вродени заболявания

 • mesenterium communae
 • атрезня
 • enteroptosa
 • дйвертикули

Актиномикоза

Сифилис

Чревни камъни

Пневматоза

Чревна липодистрофия

Синдром на Peutz - Eghers

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари