Биологични константи

Заболявания на дебелото черво

Промяна в положението и големината - висок цекум, нисък цекум, микроколон, долихоколон (с дълго и късо мезо), първичен мегаколон (болест на Hirschsprung). 

Функционални заболявания на дебелото черво - спазъм и атония на дебелото черво, мукомембранозен колит (colitis mucomembranacea)

Възпалителни заболявания на дебелото черво - остър колит, хроничен язвен хеморагичен колит

Инфекциозни заболявания на дебелото черво - бактериална дезинтерия, туберкулоза на тънките черва

Други заболявания на дебелото черво - sprue (идиопатична стеаторея)

Сегментни възпаления - остър апендицит, хроничен апендицит, тифлит и перитифлит, сигмоидит и перисигмоидит 

Нарушен пасаж на дебелото черво - илеус

Тумори на дебелото черво  

 • доброкачествени
  • фиброаденоми (единични, множествени)
  • липомк
  • ангиоми
 • злокачествени (рак на дебелото черво)

Заболявания на мезентериалннте съдове - тромбоза и емболия, атеросклероза, хеморагична капиляротоксикоза, нодозен периартерит

Нарушена моторика, секреция и резорбция

Диарии

 • остра диария (до около 4 седмицн)

Инфекцин

 • салмонелоза
 • шингелози
 • Е. colli
 • холера

Хранителни отравяния

 • стафилококи

Паразитози

 • амебиаза
 • ламблиаза
 • шистозомиаза 

"Чревен грип" - неустановена причина и вируси

Токсични - ендогенни (уремия), екзогенни (гъби, арсен, живак), медикаментозни - цитостатици, железни препарати, лаксативни средства, хранителна алергия

Хронична диария (седмици, месеци, години) - нервно-функционални, неопластични (рак на дебелото черво), възпалителни (ХУХК, Crohn, дивертикулити), синдром при спру (малдигестия и малабсорбция)

ендокринно-хуморални - хипертиреоза, диабет, Zollinger-Ellison

разни - паразитози, лаксативни, ензимопатия (лактозна недостатъчност), алкохолизъм, мезентериална исхемия

Запек - хабитуален, спастична колодискинезия и атонична колодискинезия, стенози на червата (срастване, неоплазма), алиментарен (недостатъчно растителна храна и витамин В), ендокринни заболявания (хипотиреоза, хипопаратиреоза, акромегалия, климактериум), интоксикации (морфин, никотин, беладона, олово)

рефлекторен - от други болни органи

заболявания на ц. н. с. - менингити, миелити, тумори, психични - депресии, нервни пренапрежения

Мелена - пептични язви, ерозивен гастрит, синдром на Mallory-Weis, варици на хранопровода, тумори

Ентерорагия - тумори иа тънките черва, невриноми, шваноми, лейомиоми, лимфосаркоми, карциноми

хеморагични диатези - тромбоза на мезентериалните артерии и вени, съдови заболявания (аневризми, каверноми, хемангиоми), хроничен язвен колит, рак на дебелото черво, хемороидални възли

Слуз в изпражненията (увеличение) - дизентерия, илеоколити, инвагинация, улцерозен колит, муко-мембранозен колит, карцином на долните части на дебелото черво, силни емоции, страх, психична възбуда у стари хора, туберкулоза на дебелото черво, сигмоидит, гонококция на ректума, луес на ректума, пробив на перинефритичен абсцес в колона

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари