Биологични константи

Урина

Количество урина за 24h

 • мъже: 1200 - 2000 ml 
 • жени: 900 - 1500 ml
Възрастови особености в денонощното количество урина
Възраст Количество, ml/d/kg
1 ден 8,5 +/- 3,5
 7 дни 76,0 +/- 14
0 - 6 мес. 34,0 +/- 6
0,5 - 1 год. 29,0 +/- 12
1 - 2 год. 25,0 +/- 7
2 - 3 год. 33,0 +/- 9
3 - 4 год. 34,0 +/- 7
4 - 5 год. 29,0 +/- 10
5 - 7 год. 25,0 +/- 7
7 - 11 год. 25,0 +/- 7
11 - 14 год. 19,0 +/- 3
Млади мъже 20,0 +/- 3,2

 

Брой микции в денонощие

 • 4 - 6
Възрастови особености в броя микции в денонощие
Възраст Брой
1 ден До 4 - 5
3 - 10 дни 20 - 25
До 6-ти месец 20 - 26
В края на първата година 15 - 16
2 - 3 год. До 10
Доучилищна възраст До 7
Училищна възраст До 7

 

Средно количество на отделените порции урина

 • 300 ml
Възрастови особености в количеството отделена урина
Възраст, год. Отделено количество, ml
Новородено 10 - 15
1 50 - 100
5 90 - 200
10 150 - 250
15 200 - 300

 

Отношение на дневна/нощна урина

 • 4:1 до 3:1

рН на урината

 • 4,5 - 8,2

 

Възрастови особености в рН, обща киселинност (АН+), титрационна киселинност (ААТ) и амониева екскреция (АNH4+) на урината
Възраст 2 - 11,5 мес. 1 - 16 год. Възрастни
Показател Стойности
средна крайни средна крайни x+S
pH 5,9 5,1 - 6,8 6,2 5,3 - 7,2 6,17 +/- 0,47
AH+, mmol/d 64,4 12,1 - 105 42,0 13,0 - 68,5 56,00 +/- 21,9
ATA, mmol/d 36,7 5,2 - 60 17,1 2,9 - 34,8 23,00 +/- 10,2
ANH4+, mmol/d 29,4 10,5 - 49,7 30,1 16,1 - 41,2 36,5 +/- 9,5

 

рН на урината при новородени и кърмачета
Новородено Кърмаче
недоносено доносено естествено хранене изкуствено хранене
4,8 - 5,4 5,5 - 5,9 6,9 - 7,8 5,4 - 6,9

 

Специфично тегло на урината

Специфично тегло на урината в зависимост от възрастта при нормален воден режим

 • Новородено: 1,006 - 1,018
 • Кърмаче: 1,003 - 1,005
 • 2 - 5 год.: 1,009 - 1,016
 • Възрастни: 1,001 - 1,028
Специфично тегло и осмолалитет на урината при различен воден режим
Воден режим Специфично тегло Осмолалитет
Обикновен воден режим 1,008 - 1,025 100 - 900 mOsm/kg
Водна диуреза 1,001 - 1,002 58 - 64 mOsm/kg
Антидиуреза 1,022 - 1,040 900 - 1200 mOsm/kg

 

Относителен вискозитет на урината

 • 1,0 - 1,41
Съотношение между специфичното тегло и относителния вискозитет
Специфично тегло Относителен вискозитет

Относителния вискозитет на дестилираната вода е 1,0

1,005 1,0
1,016 1,02
1,022 1,09
1,024 1,44

 

Повърхностно напрежение

 • 64 - 69 * 10-3 N*m-1 (din*cm-1)

Точка на замръзване

 • при обикновени условия: -1,3 до -2,3 оС
 • при максимална концентрация: -2,6 оС

Сухо вещество

 • 50 - 72 g/d

Цвят

Сламеножълт до кехлибареножълт

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари