Биологични константи

Тромботест (ТТ)

Метод на Hita в модификация на Котовщикова (техниката е описана от Атанасов, 1976) - представлява глобален тест, отразяващ времето на съсирване, рекалцифнкация и хепариновия толеранс. Отчита се в степени от I до VII: 

  • I, II и III степен говорят за хипокоагулация;
  • IV и V степен се срещат при нормална коагулация;
  • VI и VII се установяват при хиперкоагулационни състояния

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари