Биологични константи

Стомашна секреция

Количество

  • на гладно - 50 (30 - 100) ml
  • дневно - 1,2 - 1,5 l
  • за 24h - 3 - 5 l

Относително тегло: 1,002 - 1,007

Стомашният сок съдържа неорганични (вода, солна киселина, електролити) и органични съставки (ензими, муцин, вътрешен фактор на Castle, кръвногрупови субстанции).

Първична киселинност (константна концентрация от пристенните клетки):

  • Н+ - 150 mmol/l
  • Сl- - 170 mmol/l
  • К+ - 16 mmol/l

Вторична киселинност (с буфериращи муцини, слюнка, дуоденален сок и др.):

  • 140 mmol/l
Киселонност на стомашния сок, mmol/l
Елементи Париетална секреция Непариетална секреция
  Makhlont Hobstey et Silen Hobsley Makhlont Gardham et Hobsley
H+ 148 143 134 0 0
HCO3 0 0 0 25 13
Na+ 0 0 9 138 128
K+ 16 16 17 5 13
Cl- 164 169 160 120 132
Ca2+ <0,1 - - 1,6 -

 

Възрастова обусловеност на киселинноста на стомашния сок в детска възраст
Възраст Обща Свободна
Ранно дество 0 - 20 0 - 10
Доучилищна възраст 21 - 40 11 - 20
Училищна възраст 41 - 60 21 - 40
Юноши над 60 над 40


рН: 1,5 (0,9 - 2,0)

 
Възрастови особености на рН
Възраст, мес. рН
1 5,84
3 - 7 4,94
7 - 9 4,48
9 3,76

 

рН - оптимум на стомашните ензими
Пепсин Липаза Катепсин
1,2 - 1,8 4 - 5 3,8

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари