Биологични константи

Стомашна секреция

Количество

  • на гладно - 50 (30 - 100) ml
  • дневно - 1,2 - 1,5 l
  • за 24h - 3 - 5 l

Относително тегло: 1,002 - 1,007

Стомашният сок съдържа неорганични (вода, солна киселина, електролити) и органични съставки (ензими, муцин, вътрешен фактор на Castle, кръвногрупови субстанции).

Първична киселинност (константна концентрация от пристенните клетки):

  • Н+ - 150 mmol/l
  • Сl- - 170 mmol/l
  • К+ - 16 mmol/l

Вторична киселинност (с буфериращи муцини, слюнка, дуоденален сок и др.):

  • 140 mmol/l
Киселонност на стомашния сок, mmol/l
Елементи Париетална секреция Непариетална секреция
  Makhlont Hobstey et Silen Hobsley Makhlont Gardham et Hobsley
H+ 148 143 134 0 0
HCO3 0 0 0 25 13
Na+ 0 0 9 138 128
K+ 16 16 17 5 13
Cl- 164 169 160 120 132
Ca2+ <0,1 - - 1,6 -

 

Възрастова обусловеност на киселинноста на стомашния сок в детска възраст
Възраст Обща Свободна
Ранно дество 0 - 20 0 - 10
Доучилищна възраст 21 - 40 11 - 20
Училищна възраст 41 - 60 21 - 40
Юноши над 60 над 40


рН: 1,5 (0,9 - 2,0)

 
Възрастови особености на рН
Възраст, мес. рН
1 5,84
3 - 7 4,94
7 - 9 4,48
9 3,76

 

рН - оптимум на стомашните ензими
Пепсин Липаза Катепсин
1,2 - 1,8 4 - 5 3,8

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари