Биологични константи

Срокове за формиране и прорязване на постоянните зъби

Зъби Основа на фоликул Начало на минерализация,
год.
Срок на прорязване,
 год.
Краен срок на формиране
на корена, год.
1 8-ми утробен месец 1  7- 8 10
2 8-ми утробен месец 1 8 - 9 10
3 8-ми утробен месец 1 10 - 11 13
4 2 год. 2,5 9 - 10 12
5 3 год. 3,5 11 - 12 12
6 5 - 6-ти утробен месец 1 6 10
7 3 год. 3,5 12 - 13 15
8 5 год, 5 Различен период Различен период

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари