Биологични константи

Сегменти на превключване на рефлексните дъги на класическите клинични рефлекси

Вид на рефлекса Аферентен път Еферентен път Сегмент на вклщчване на рефлексната дъга
Лигавични
Конщнктивален V VII Продълговат мозък
Корнеален V VII Продълговат мозък
Фарингеален IX и X IX и X Продълговат мозък
Кожни
Коремен горен Интеркостални нерви Интеркостални нерви Th6
Коремен среден Th7,10
Коремен долен Th8,12
Кремастерен N. genitofemoralis N. genitofemoralis Th12L2
Плантарен Седалищен нерв Седалищен нерв L5 - S2
Анален и вулвовагинален Nn. anococcygei Nn. anococcygei S1 - S2
Сухожилни и надкостни
I. Глава - долночелюстен N. trigeminus Продълговат мозък
II. Горен крайник
Рефлекс на m. biceps brachii N. musculocutaneus C4 - C6
Рефлекс на m. triceps brachii N. radialis C5 - C7
Стилорадиален (m.m. biceps, brachioradialis, pronatores et flexor digitorum) N. radialis N. radialis, n. medianus, n. musculocutaneus C5,6,7,8
Аддукторни рефлекси на горния крайник
  • на mm. pectoralis, latissimus dorsi et teres minor
Nn. thoracales anteriores, n. axillaris C6 - C6
  • скапуларен рефлекс
N. subscapularis C1 - C6
III. Трункус - дълбококоремни
IV. Долен крайник
Глутеален Nn. glutei L2 - L4
Аддукторен N. obturatorius L2 - L4
Абдукторен N. femoralis, nn. glutei L4 - S1
Коленов N. femoralis L3 - L4
Ахилов N. ischiadicus S1 - S2
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!