Биологични константи

Пикочна киселина в урината

Увеличение - хиперурикозурия

 • При приложение на урикузорични диуретици: тиенилова киселина (Ticrinafen, Selacryn)
 • Венозни инфузии с глюкоза и аминокиселини
 • Приложение на салицилати, фенилбутазонови препарати, сулфинпирацон, пробенецид, бензиодарони бензбромарон в терапевтични и големи дози
 • Приложение на хлорпротексен
 • След приложение на някои рентгеноконтрастни средства
 • Подагра със запзаена бъбречна функция
 • Синдром на Lesch-Nyhan (липсва активност на ензима хипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза)
 • Заболявания с повишен клетъчен разпад и запазена бъбречна функция
  • левкози
  • Erithraemia vera
  • лимфоми
  • миеломна болест
  • инфекциозна мононуклеоза
  • хронични хемолитични анемии
  • таласемия
  • пернициозна анемия във фаза на ремисия
  • карциноми
 • При цитостатична терапия
 • При рентгенова и лъчетерапия
 • Първична хипоурикемия (силно повишен бъбречен клирънс на пикочната киселина)
 • Синдром на Debre-de Toni-Fanconi
 • Болест на Wilson-Коновалов

Намаление - хипоурикозурия

 • След инжектиране на адреналин, норадреналин и ангиотензин II (драстично намалява бъбречният клирънс на пикочната киселина)
 • Продължителна перорална употреба на тиазидни диуретици, етакринова киселина, фурантрил, ацетазоламид
 • Приложение на етанбутол, никотинова киселина, диазоксид (хиперстат)
 • Приложение на инхибитори на ксантиноксидазата - алопуринол (Milurit, Zylluric)
 • Гладуване
 • Диабетна кетоацидоза
 • Лактадна ацидоза
 • Подагра, когато пикочната киселина се натрупва в подагрозните тофи
 • Гликогеназа - болест на von Gierke, type I de Cori - липса на глюкозо-6-фосфатаза
 • Дефицит на пуринова нуклеозидфосфорилаза
 • Напреднала хронична бъбречна недостатъчност (гломерулна филтрация под 0,16 ml/s; 10 ml/min)
 • Хронична интоксикация с олово и берилий
 • Херидитарна ксантинурия (липса на активност на ксантиноксидазата)
 • Хроничен хиперпаратиреоидизъм
 • Саркоидоза
 • Хронични пневмонии с белодробна недостатъчност
 • Дрепаноцитна анемия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари