Биологични константи

Патологични отклонения на биоконстантите на отделителната система

Парциални функции

Гломерулна филтрация

Намаление

 • Понижение на системното артериално налягане
  • шокови състояния
  • тежка сърдечна недостатъчност
  • голяма кръвозагуба
  • тежка дехидратация на организма
  • хипотонични състояния
 • Намаление на бъбречния кръвоток (плазмоток)
  • стресови състояния в следствие на спазъмна аферентните артериоли
  • пребиваване в условия на ниска или висока температура
  • заболяване на съдовете на бъбреците (бъбречна артериосклероза, интеркапилярна гломерулосклероза, нефросклероза, Periarteriltis nodosa, тежка хипертония)
 • Повишение на вътрекапсулното налягане
  • при непреходимост на уретрите в следствие на: конкремент, притискане от тумори, стриктури, рефлекторен спазъм
  • аденом или карцином на простатата
  • стриктури на уретрата
  • ретроперитонеална некроза
  • остра тубулна некроза
  • блокиране с калциеви и фосфатни соли
  • блокиране с кристали от пикочната киселина (подагра)
  • медикаментозна кристалурия (сулфонамиди, ампицилин, 6-меркоптопурин)
  • при хемоглобинурии и миоглобинурии

Повишение

 • Повишение на колоидно-осмотичното налягане на плазмата
  • дехидратация или хемоконцентрация (силно ограничение на течностите, профузни изпотявания, неспирни повръщания, тежки диарии, пребиваване в условия на висока температура)
  • тежки изгаряния
  • изливи в серозните кухини при анафилактични реакции
 • Намаление на общата филтрационна повърхност
  • остър гломерулонефрит
  • бързопрогресиращ (злокачествен) гломерулонефрит
  • хронични гломерулонефрити
  • колагенозни нефропатии
  • двустранен хроничен пиелонефрит
  • диабетна гломерулосклероза
  • бъбречна туберколоза
  • бъбречна амилоидоза
  • бъбречна поликистоза
  • бъбречна хипоплазия
  • нефросклероза
  • застоен бъбрек

Манитолов клирънс

Нормални стойности: 2,00 +/- 0,50 ml/s (120,00 +/- 30,00 ml/min)

Тиосулфатен клирънс

Нормални стойности: 1,28 - 2,71 ml/s (77 - 163 ml/min)

Максимална секреция на РАН

Увеличение

 • Анемия (при деца)
 • Чернодробна цироза (без асцит)
 • Нефрит с минимални изменения (липоидна нефроза)
 • Хиперпитуитаризъм
 • Хипертиреоидизъм

Намаление

 • Декомпенсация на кръвообръщението
 • Белтъчен недоимък
 • Хипотиреоидизъм
 • Болест на Addison
 • Хронични гломерулонефрити
 • Хроничен пиелонефрит
 • Подагрозна нефропатия
 • Диабетна гломерулосклероза
 • Нефрозен синдром
 • Синдром на Fanconi
 • Хипертонична болест (напреднал стадий)

Максимална реабсорбация на глюкозата

Намаление

 • Хипертонична болест (напреднал стадий)
 • Болест на Addison
 • Хронични гломерулонефрити
 • Диабетна гломерлосклероза
 • Нефросклероза

Тубулна реабсорбация на водата

Увеличение

 • През нощта
 • При жадуване
 • Неадекватна реакция на осморецепторите
 • Увеличение на АДХ в плазмата
 • Ектрахопофизирана секреция на АДХ при бронхогенен карцином, туберколоза и др.
 • Увеличение на ефективния осмолалитет
 • Рязко намаление обема на кръвта
 • Намаление на екстрацелуларната течност: продължителен постелен режим, връщане от космоса
 • Намаление на гломерулната филтрация
 • Трансплантиран бъбрек
 • Хипокортицизъм
 • Хипотиреоидизъм
 • При употреба на наркотици, барбитурати, морфин, никотин, фенформин, хлорпропамид, клофибрат, тегретол, винкристин, амитрипсилин
 • Спазъм
 • Болка

Намаление

 • През деня
 • Поемане на повече течности
 • Намаление на АДХ в плазмата
 • Увеличение на плазмения обем
 • Намаление на общия осмолалитет
 • Инфузин на физиологични разтвори
 • Емоционален стрес
 • Хипноза
 • Студ
 • Инжектиране на адреналин
 • Приемане на алкохол
 • дишане на CO2

Опит за концентрация

НОрмално количеството на урината не трябва да надвишава 800 ml/d и специфичното и тегло трябва да достига или надминава до 12-ия час от започването на опита 1,028 - 1,03 (900 - 1100 mOsm/kg).

Намалена концентрационна способност на бъбреците - хипостенурия

 • Ареактивност на осморецепторите
 • Хиперхидратация
 • Бедна на белтъчни диета
 • Хипотермия
 • Хроничен алкохолизъм
 • Приложение на пирогенни вещества
 • Приложение на живачни диуретици, етакринова киселина, фурантрил
 • Осматична диуреза
 • Хипокалиемия
 • Хиперкалциемия
 • Първичен хипералдостеронизъм
 • Инсипиден диабет
 • Бъбречен инсипиден диабет (water loosing nephritis)
 • Остър и хроничен пиелонефрит
 • Интерстициален нефрит
 • Аналгезийна нефропатия
 • Ендемична нефропатия
 • Остра бъбречна недостатъчност
 • Бъбречна поликистоза
 • Хронични гломерулонефрити
 • Бъбречна амилоидоза
 • Диабетна гломерулосклероза
 • Подагрозна нефропатия
 • Обструктивни уропатии
 • Нефросклероза
 • Хронична бъбречна недостатъчност
 • Трансплантиран бъбрек - начало на криза за отхвърляне на трансплантата
 • Миеломна болест
 • Хипокортицизъм
 • Хипертиреоидизъм
 • Сърпоклетъчна анемия

Опит за разреждане

Здравият човек отделя за 4h повече от 3/4 от изпитата течност, като максималната половинчасово количество урина се отделя през първите 2h и специфичното тегло на урината спада до 1,001 - 1,002 (58 - 64 mOsm/kg).

Намалена способност за разреждане при запазена концентрация

 • Декомпенсация на кръвообръщението
 • Болест на Addison
 • Чернодробна цироза

Загубена способност за концентрация и разреждане - изостенурия

Наблюдава се в терминалния стадий на хроничните дифузни бъбречни заболявания, предшества появата на азотна задръжка и е ранен предвестник на приближаващата се хронична бъбречна недостатъчност.

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари