Биологични константи

Паращитовидни жлези

Възрастови особености на масата, g
1 - год. 10 - 20 год. 61 - 70 год.
0,02 0,053 0,071

 

Имуноактивен паратхормон в серума: 1,9 - 28,2 pmol/l, дневна продукция 0,5 - 2 mg.

Паратхормонът се дозира в единици Collip, 1 единица = 1/100 от количеството, което повишава процента на калциемията с 5 mg/100 ml при куче (20 kg) за 15h.

Калцитонин: 15 - 60 pmol/l (50 - 200 ng/l) 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари