Биологични константи

Отклонения в развитието на челюстите и зъбите

Аномалии

 • Аномалии на челюстите  
  • микрогнатия
  • макрогнатия
  • прогнатия (прогения)
  • ретрогнатия
 • Аномалии в броя на зъбите
  • първична пълна адентия (при наследствена дисплазия)
  • първична частична адентия
 • Аномалии във формите на зъбите - сраснали зъби
  • I c II
  • II с III
 • Аномалии във формата на корена
  • намален или увеличен брой
  • извит в различни направления
 • Аномалии в положението на зъбите
  • дистопирани
  • извити около оста
  • ретинирани (задържани) зъби
 • Аномалии в развитието на твърдата тъкан на зъба
  • хипоплазия
  • системна хипоплазия на емайла
  • единична хипоплазия на емайла (зъб на Търнер)
  • хиперплазия
 • Синдром на Стентон - Капдепон
  • чупливост
  • променен цвят
  • облитерация на зъбния канал, облитерация на зъбните прашинки
  • къси и тънки корени
  • хиперциментоза

Заболявания

 • Кариес при:
  • ендокринопатии
  • остри инфекции
  • хронични интоксикации
  • рахит
  • нарушено хранене
 • Пулпит
 • Периодонтит
  • остър апикален
  • хроничен апикален
  • гранулиращ
  • грануломатозен
  • фиброзен
 • Остеомиелит
 • Новообразувания
  • радикуларни кисти
  • фовеоларни кисти
  • одонтома
  • остеома
  • остеобластокластома (гигантоклетъчен тумор)
 • Травматични увреждания на зъбите и челюстите
 • Пародонтоза
  • чревни заболявания
  • алкохолизиране
  • диабет
  • чернодробни и бъбречни заболявания
  • ендокринни смущения
  • смущения в храненето и др.
 • Изоставане в развитието на зъбите
  • хипотиреоза
  • хипопаратиреоидизъм
  • хиперпаратиреоидизъм (изчезва lamina densa)
 • Дефекти на емайла
  • разболяване на майката през бременността
  • embriopathia rubeolaris (хипоплазия на ръбовете на млечните резци)
 • Нарушена калцификация и дентификация
  • вроден луес (дентификация)
  • рахит
  • нарушено хранене
  • хипопаратиореоидизъм
 • Тумори на челюстта
  • хиперостоза (при невус и хемангиом)
  • адамантином
  • адонтоми
  • остеоми и остеофибром
  • epulis (възпалителен тумор)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари