Биологични константи

Върхов експираторен дебит (ВЕД) при нормални лица

Върхов експираторен дебит
Групи n x SD R
Момчета < 25 год. 163 7,00 2,77 0,805
Мъже >/= 25 год 128 8,86 2,36 0,485
Момичета < 20 год. 134 5,38 1,89 0,712
Жени >/= 20 год. 321 5,92 1,73 0,386

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари