Биологични константи

Манган

nmol/l (nmol/l х 5,4945 = ng/dl, ng/dl х 0,1820 = nmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
ААС
- атомноабсорбционна спектрофотометрия
 

Възрастни м + ж - 15 - 47 ААС плазма
Възрастни м 25 6,3 - 15,1 ААС плазма
Възрастни ж 25 4,8 - 15,2 ААС плазма
Възрастни м 25 130 - 370 ААС еритроцити
Възрастни ж 21 90 - 530 ААС еритроцити

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари