Биологични константи

Еритроцити в кръвта

Всички данни за различните норми на еритроцитите се отнасят за периферната кръв

Увеличение - еритроцитоза

 • Първична (есенциална) еритроцитоза
 • Erythraemia vera
 • Вторична (симптоматична) еритроцитоза
 • Хронична обструктивна белодробна болест
 • Хроничен бронхит с белодробен емфизем 
  • пулмофиброза, силикоза и силикотуберкулоза
  • хронично белодробно сърце
  • хронична сърдечна недостатъчност
  • вродени сърдечни пороци
  • хронично отравяне с CO и СО2 
  • хемоконцентрация
 • Неспирни повръщания
 • Профузни диарии
 • Обширни изгаряния
 • Шоково състояние

Намаление - еритропения

Хипохромни железодефицитни анемии

 • При кърмачета, подрастващи, бременни, кръводарители
 • Хиперменорея, метрорагии
 • След кръвозагуба по различен повод
 • Хемороиди
 • Язвена болест на стомаха и дуоденума (кървящи)
 • Хеморагичен колит
 • Скорбут
 • Недохранване
 • Нерационално хранене
 • Хроничен гастрит
 • Гастрехтомия (частична или тотална)
 • Хиатусна херния
 • Спру
 • Цьолиакия
 • Множествени вродени телеангиектазии
 • Остри, подостри и хронични възпалителни заболявания
 • Някои хемоглобинози
 • Таласемия Сидероахрестична анемия (наследствена)
 • Спленомегални (тезауризмозни) анемии
  • болест на Gaucher
  • болест на Niemann - Pick
  • болест на Hand - Schuller 
  • Хронични чернодробни заболявания 
  • хроничен хепатит
  • чернодробна цироза
  • спеленомегална цироза тип Banti
  • макроцитни анемии
 • Витамин В12 недоимъчна анемия
 • Пернициозоподобна анемия при бременни, опаразитяване с Diphyllobothrium latum, рак на стомаха, луес на стомаха, операции
 • Спру
 • Цьолиакия
 • Идиопатична стеаторея
 • Хронични диарии
 • Заболявания на бъбреците
  • хронични нефропатии
  • интерстицални нефрити
  • хроничен пиелонефрит
 • Хронични чернодробни заболявания (според стадия)
 • Хипопротеинемия
 • Хиповитаминози
 • Пелагра
 • Хипотиреоидизъм
 • Малигнени хемопатии
 • Малигнени лимфоми (след лечение в напреднал стадий)
 • Миеломна болест
 • Някои хемолитични анемии

Нормацитни анемии

 • След кръвозагуба (в първите дни)
 • Костномозъчна хипо- и аплазия
 • Миелофиброза
 • Остеомиелосклероза
 • Остри бъбречни заболявания
 • Азотемия при хронични бъбречни заболявания
 • Малигнени хемопатии
 • Неоплазии
 • Спленомегална цироза тип Banti 
 • Някои хемолитични анемии
  • остра хемолитична анемия на Lederer
  • хемоглобиноза С
 • Анемии вследствие на:
  • отравяне с химикали 
  • медикаменти 
  • ендогенни, животински и растителни отрови
  • бактерии 
  • протозоа
  • физични агенти 

Диаметър на средния еритроцит (MCD)

Увеличение

 • Витамин В12 недоимъчна и фолиевонедоимъчна анемия
 • Пернициозоподобни анемии
  • при кърмачета
  • рак, аденом и луес на стомаха
 • Опаразитяване с Diphyllobotrium latum
 • Чернодробни заболявания
 • Пелагра
 • Микседем
 • Тропическа и нашенска спру
 • Метастази в костния мозък
 • Апластична анемия (някои форми)

Намаление

 • Хипохромни железонедоимъчни анемии
 • Сидероахрестична анемия
 • Хемолитични анемии
 • Микросфероцитоза

Дебелина на средния еритроцит (МСТ)

Увеличение

 • Вродена микросфероцитоза
 • Микросфероцитна хемолитична анемия
 • Мегалоцитоза - витамин В12 недоимъчна анемия, симптоматични макроцитни анемии, пернициозоподобни анемии 

Намаление

 • Хипохромни железонедоимъчни анемии
 • Сидероахрестични анемии
 • Хемоглобиноза S

Обем на средния еритроцит (MCV)

Увеличение

 • Макроцитни анемии
 • Мегалоцитни анемии
 • Витамин В12 недоимъчна анемия
 • Пернициозоподобни анемии
 • Заболявания и състояния, водещи до цианоза 

Намаление

 • Микроцитни анемии
 • Хипохромни железонедоимъчни анемии
 • Хемоглобинози - болест на Cooley

Хемоглобиново съдържание на средния еритроцит

Увеличение

 • Мегалоцитни анемии
 • Макроцитни анемии
 • Костномозъчна недостатъчност (някои форми)

Намаление

 • Микроцитни анемии
 • Хипохромни железонедоимъчни анемии
 • Хемоглобинози
 • Железоахрестични анемии

Хемоглобинова концентрация в средния еритроцит (MCHC)

Повишение - хиперхромия

 • Не се среща никога

Намаление - хипохромия

 • Хипохромни железонедоимъчни анемии
 • Хронични посткръвоизливни железонедоимъчни анемии
 • Железонедоимъчна рефрактерна анемия
 • Хиперхидратация (водно отравяне)

Оцветителен индекс

Увеличение

 • Мегалоцитни анемии
 • Макроцитни анемии

Намаление

 • Хипохромни желязонедоимъчни анемии от различни заболявания и състояния
 • Заболявания на храносмилателния тракт
 • Хронични кръвозагуби
 • Някои хемолитични анемии

Криви на Price - Jones

Изместване наляво

 • Микроцитни анемии

Нормална

 • Нормоцитни анемии

Изместване надясно

 • Макроцитни анемии
 • Мегалоцитни анемии

Широка основа на кривата на Price - Jones говори за подчертана анизоцитоза.

Ретикулоцити в костния мозък

Увеличени

 • Костномозъчна хиперплазия
  • кръвозагуба (остра и хронична)
 • Хемолитични наемии
 • Ензимопатии, хемоглобинози
 • Отравяне с растителни отрови
 • Отравяне с химикали, медикаменти
 • Макросфероцитна анемия на Minkowski - Chauffard
 • Мегалоцитни анемии
 • Първична идиопатична тромбоцитопения
 • При лечение на различни анемии (на 3 - 5-ия ден)
 • Среща се при:
  • новородени (в първите дни)
  • бременни (понякога)
  • малигненеи хемопатии (в някои случаи на ремисия)
  • малария

Намалени

 • Костномозъчни хипорегенераторни състояния
  • костномозъчна хипоплазия (хронична, идиопатична и симптоматична)
  • костномозъчна хипоплазия при деца (фамилна хипопластична анемия на Fanconi)
  • костномозъчна хипоплазия от цитостатично лечение, лъчево поражение, метастази и инфекции
  • костномозъчна хипоплазия (аплазия) при малигнени хемопатии (в термалния стадий)

Макроцити

Увеличение - макроцитоза

 • Може да се установя при някои състояния и заболявания:
  • бременност
  • заболявания на стомашно-чревния тракт
  • големи резекции на стомаха
  • хроничен ентерит
  • нашенска и тропическа спру
  • цьолиакия
  • чревни стриктури - синдром на Faber
  • чревна туберкулоза
  • чревни фистули
  • обширни чревни резекции
  • терминален илеит (болест на Crohn)
 • Пернициозоподобни анемии вследствие на нарушено всмукване на витамин В12, авитаминоза С, опаразитязане с Diphyllobotriura lаtum
 • Витамнн В12 и фолиевоахрестични анемии от лечение с антиепилептични средства, туберхулостатици, синдром на Wilkinson, синдром на Davidson, синдром на Crasbeck
 • Анемии от несъответствие на нивого на витамин В12 и фолиева киселина и потребностите на организма по различен повод - новородени, хранени с млечен прах, строги вегетарианци, при някои бременни, пелагра
 • Пернициозна анемия
 • Хемолитични анемии
  • макроцитна хемолитична анемия на Dyke - Joung
  • пароксизмална нощна хемоглобинурия (болест на Marchiafava— Michel)
  • хронична хемолитична анемия, дължаща се на топлинни и студови антитела
 • Заболявания на черния дроб
  • хроничен хепатит
  • алкохолен черен дроб
  • чернодробна цироза
 • Заболявания на панкреаса
  • синдром на Zollinger - Ellison
 • Хипотиреоидизъм
 • Бъбречна анемия (понякога)
 • Лечение с цигостатици (6МР)
 • Костномозъчни мегастази
 • Огравяния с химични вещества (олово)

Мегалоцити

 • Витамин В12 недоимъчна анемия
 • Пернициозоподобни анемии
 • Заболявания и състояния с усилена еритропоеза

Мегалобласти в периферна кръв и костен мозък

Кръв

 • Витамин В12 недоимъчна анемия
 • Пернициозоподобни анемии
 • Остра еритробластоза
 • При новородени (понякога)

Костен мозък

 • Витамин В12 недоимъчна анемия (син костен мозък)
 • Пернициозоподобни анемии
 • Остеомиелосклероза

Микроцити и микросфероцити

Увеличение - микроцитоза, микросфероцитоза

 • Вродена хемолитична анемия - болест на Minkowsky - Chauffard (микросфероцитоза)
 • Хронични посткръвоизливнии анемии (микроцитоза)
 • Железодефицитни анемии
 • Неопластични процеси
 • Възпалителни продеси
 • Erythraemia vera
 • Хемолитични анемии вследствие на отравяния със:
  • медикамент и химикали - сулфонамиди, хининови, арсенови, антихистаминови препарати, нафталин
  • животинска отрова  - змийска, насекоми
  • растителни отрови
 • Тежки изгаряния
 • При бременни (в някои случаи)
 • Хемоглобинурии (понякога)

Пойкилицити

Нормално могат да се срещнат единични.

Увеличение - пойкилоцитоза

 • Тежки запуснати хипорегенераторни анемични състояния
 • Железодефицитни анемии
 • Мегалоцитни анемии - пернициозна и пернициозоподобна анемии
 • Хемоглобинози

Анулоцити (песарни форми)

Тежки запуснати анемии

Акантоцити

 • Абеталипопротеинемия (синдром на Bassen - Kornzweig)
 • Хронични бъбречни заболявания
 • Цьолакия в съчетание с retinitis pigmentosa
 • Чернодробни цирози

Елиптоцити (овалоцити)

 • Овалоцитоза
 • Синдром на Dresbach
 • Ексцесивни анемии
  • хемолитични анемии
 • Анемия на Cooley
 • Железодефицитни анемии
 • Тежки анемии

Стоматоцити

 • Наследствена стоматоцитоза (автозомно-доминантно унаследена аномалия свързана с мембранен белтъчен дефект на еритроцита)

Планоцити (планоцитоза)

 • Тежки хипохромни анемии

Дрепаноцити (дрепаноцитоза)

 • Някои форми на конституционална хемолитична анемия

Шизоцити (шизоцитоза)

 • Ексцесивни анемии
  • хемоглобинози
 • Тежки хемолптнчни анемии 
 • Витамин В12 недоимъчна анемия
 • Консумативна коагулопатия

Burr cells 
(еритроцити с по един, два или повече шиповидни израстъка)

 • Анемии при азотемия
 • Анемии при неврологични заболявания
 • Тромботична и тромбоцитопенична пурпура
 • Анемии при неоплазма на стомаха

Target cells (мишеновидни)

 • Анемия на Cooley
 • Тежки анемии - хипохромни, железодефицитни, макроцитни
 • Чернодробни цирози
 • Хемоглобиноза С

Пунктирани еритроцити

Базофилно пунктираните еритроцити говорят за токсично увреждане на костния мозък и в този смисъл имат лошо прогностично значение. Появата на пунктирани еритроцити в периферната кръв се среща при някои състояния и заболявания.

 • Новородени (понякога)
 • Отравяния с олово, сребърни соли, бисмут, сублимат, някои медикаменти
 • Хиперрегенераторни костномозъчни състояния - загуба на големи количества кръв
 • Тежки анемии - пернициозна, бъбречни анемии, при миелоза и лимфаденоза
 • Тропическа малария (понякога)

Полихроматофилни еритроцити

Увеличени - полихроматофилия

 • Ексцесивни анемии
 • Усилена регенерация на костния мозък
 • Посткръвоизливни анемии
 • Хемолитични анемии
 • При ефективно лечение на анемии (в първите дни)

Ахромоцити

 • Някои хемолитични анемии

Включвания в еритроцитите

Сидероцити (сидероцитоза)

 • Сидероахрестични анемии
 • Тежки хемолитични процеси
 • Пернициозна анемия
 • Спленектомия

Зърнистост на еритроцитите

 • Малария терциана - зърнистост на Schufner
 • Малария тропика - зърнистост на Maurer

Телца на Howell - Jolly

 • В ембрионална кръв
 • В кръв на новородени
 • Всички видове анемии
 • Кръвни отрови (без наличие на анемии)
 • Спленектомия

Телца на Heinz

 • Отравяния със сулфонамиди
 • Отравяния с химикали, нитробензоли, анилинови бои, бертолетова сол
 • Отравяния с антипиретични средства (препарати)
 • Анемии при нарушена функция на далака

Пръстени на Cabot - Scheip

 • Тежки анемии
 • Перициозна анемия
 • Отравяне с олово
 • Erithraemia vera
 • Левкемии

Еритробласти в кръвта

He се установяват при здрави възрастни индивиди. Нормално се срещат при новороденото и в първите месеци от живота. Патологично се намират при някои състояния н заболявания.

 • Усилена еритропоеза по различен повод
 • Всички тежки анемии при деца и възрастни
 • Новородени при Rh-несъвместимост
 • След хемолитични кризи
 • Ретикулоцитни кризи при лечение
 • Функционални и анатомични промени в костния мозък
 • Малигнени хемопатии
 • Остеомиелосклероза

Хемолиза

Повишена хемолиза

 • Хемолитични анемии
 • Хемолитични анемии с интраеритроцитен дефект
 • Вродени хемолитични анемии
  • микросфероцитна анемия на Minkowsky - Chauffard
 • Наследствена елиптоцитна анемия
 • Еритроцитни ензимопатии - Г-6-ФДГ недоимък, при употреба на бакла, примакин, сулфонамиди, пирамидон, аспирин и др., несфероцитни анемии,  хемоглобиноза S, таласемии
  • придобити хемолитични анемии
 • Нощна хемоглобинурия на Marchiafava - Micheli
  • хемолитични анемии от екстраеритроцитни увреждания
  • имунни хемолитични анемии
  • хемолитична болест на новороденото
  • идиопатична хемолитична анемия на Lederer - Brill
 • Хемоглобинурии
  • пристъп на на Donath - Landsteine
  • пристъп на студова от студови антитела
  • нощна хемоглобинурия
  • хроничнн форми - на Наует - Widal, на Dyck - Joung, маршова хемоглобинурия
 • Хемолитични анемии при други заболявания 
 • Малигнени хемопатии и лимфоми
 • Други анемии
  • витамнн В12 недоимъчна анемия
  • костномозъчна хипоплазия
  • остеомиелофиброза
 • Системни заболявания - колагенози
 • Директни увреждания на костния мозък - карциномни метастази
 • Чернодробни и бъбречни заболявания 
 • Хемолитични анемии от физични агенти 
  • изгаряния
  • лъчева йонизираща радиация
  • хипотонични разтвори
  • Хемолитични анемии от химични агенти
  • бърза директна хемолиза - арсеноводород, фенилхидрацин
  • матахемоглобинизация - сулфонамиди, нитрати, хлорати
  • комбинирано действие - олово
  • Хемолитични анемии от отрови
  • растителни - гъби, мъжка папрат, бакла, рицин
  • животински - змийска, насекоми 
  • от екзо- и ендоотрови - противотетаничен, змийска, дифтериен, менингококов серум, хиперазотемия
 • Инфекциозни заболявания
  • стрептококов
  • сепсис
  • скарлатина
  • жълта треска
  • коремен тиф
  • чернопикочна треска
  • инфекции с Clostridium perfringens, Bartonella
 • Други състояния
  • несъвместими кръвопреливания
  • екстракорпорална диализа
  • обширни изгаряния
  • интензивна мускулна работа
  • големи коремни кръвозиливи

Механична резистенция на еритроцитите

Намалена

 • Наследствена сфероцитна анемия
 • Елиптоцитна анемия
 • Дрепаноцитна анемия
 • Витамин В12 недоимъчна анемия

Осматична резистенция на еритроцитите

Увеличена

 • Някои мемолитични анемии
 • Erythtraemia vera
 • Механичен иктер
 • Инфекциозен хепатит
 • Отравяне с олово

Намалена

 • Някои хемолитични анемии
 • Хипехромни анемии
  • витамин В12 недоимъчна
  • костномозъчна хипоплазия
  • левкози (понякога)
 • Остеомиелосклероза
  • токсичен хепатит
  • малария
  • чернопикочна треска

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари