Биологични константи

Осмотична концентрация и разреждане на урината

Максимален осмолитет на урината (Uosm max)

Uosm max = 1027 +/- 110 mmol/kg (900 - 1400 mmol/kg)

Възрастови особености на максималния осмолитет на урината
Възраст, год. Осмолитет на урината
mOsm/kg
Специфично тегло на урината
15 - 19 1086 1,032
20 - 29 1028 1,030
30 - 39 970 1,029
40 - 49 912 1,028
50 - 59 854 1,027
60 - 69 796 1,026

 

Осмолитет на урината при деца и възрастни в зависимост от продължителността на дехидратация
Продължителност на дехидратация, h Максимален осмолитет,
mOsm/kg

Продължителност на дехидратация, h

Максимален осмолитет,
mOsm/kg
При деца При възрастни
24 900 24 - 48 935
48 1053 - 1473 28 - 32 936
12 - 16 + питресция 1059 +/- 32 32 - 36 902 - 1185

 

Индекс на осмотична концентрация (Uosm/Posm)

Максимални стойности: 3,63 - 4,65 (2,77 +/- 0,36)

Осмотичен клирънс (Cosm)

Cosm = Uosm * V / Posm

Където:

Uosm - концентрация на осмотично активните вещества в урината
V - диуреза, ml/min
Posm - концентрация на осмотично активните вещества в кръвта

Основният (ендогенният) осмотичен клирънс при мъже е 1 - 3% от гломуралната филтрация.

Клирънс на свободната вода (CH2O)

CH2O = V - Cosm; CH2O = V - Uosm * V / Posm

Където:

V - диуреза, ml/min
Cosm - осмотичен клирънс

При максимална антидиуреза: CH2O = 1.9 ml/24h.

При пълна липса на АДХ CH2O достига до 20,9 ml/24h.

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари