Биологични константи

Онкофетални протеини

α-фетопротеин: 0,0 - 15 μg/l

Карцино-ембрионален антиген: до 0,3 μg/l

Увеличават се при злокачествени заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари