Биологични константи

Олевяване в диференциалната формула на белите кръвни клетки в периферна кръв

Установява се при всички инфекциозно-възпалителни заболявания.

 • Заболявания на кожата - фурункулоза, карбункули, флегмони, гангрени
 • Заболявания на дихателната система - пневмония, абсцес, гангрена, плеврити
 • Заболявания на сърдечно-съдовата система - ревматизъм с ревмокардит, септичен ендокардит, миокардити, перикардити
 • Заболявания на кръвта — erythraemia vera, миелоза, остеомиелофиброза и склероза, левкемоидна реакция (при различни състояния и заболявания)
 • Заболявания на отделителната система - пиелити, пиелонефрити, туберкулоза на бъбрека
 • Заболявания на храносмилателната система - остър апендицит, флегмонозен гастрит, остър перитонит, перфоративен перитонит, туберкулозен перитонит, гнойни заболявания на дебелото черво, перипроктит, перианален абсцес
 • Заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса - остър холецистит, холангиохепатит, флегмонозен холецистит, чернодробен абсцес, панкреатит
 • Инфекциозни заболявания - сепсис, еризипел, тиф, паратиф, петнист тиф, холера, чума, остър антракс, дифтерия, вариола, морбили, скарлатина, грип
 • Туберкулоза - всички форми и локализации (активна фаза)
 • Други заболявания и състояния - уремия, ацидокетоза, отравяния с киселини

При олевяване на диференциалната формула на белите кръвни клетки в периферната кръв има покачване на процента на нормално срещаните по-млади клетки и появата на такива, които не се срещат нормално.

 • Пръчкоядрени левкоцити - Stab (St): нормално от 0 до 0,04. При олевяване могат да се покачат до 0,08 - 0,10 - 0,20 и повече
 • Млади неутрофилни левкоцити - Меtamyelocytes, Joung (J): нормално не се срещат в периферната кръв, При олевяване процентът на младите неутрофили може да се увеличи до 0,02 - 0,04 - 0,06 и повече.
 • Миелоцити - Myelocytes(M): нормално не се срещат. При олевяване процентът на миелоцитите може да нарасне до 0,01 - 0,03 - 0,05 и повече. 
 • Промиелоцити - Promyelocytes (Ргоmyel): не се срещат нормално. При олевяване процентът на промиелоцитите в периферната кръв може да нарасне до 0,01 - 0,02 и повече.
 • Миелобласти - Myeloblastes (Mielobl): не се срещат в периферията. Появата на миелобласти при възпалителни или други заболявания или състояния на хемопоезата се среща много рядко. Те се установяват в периферната кръв предимно при малигнени хемопатии.

Метамиелоцити (млади неутрофилни клетки)

Появяват се при по-голяма част от заболяванията, протичащи с олевяване

 • Сепсис
 • Остри възпалителни заболявания
 • Заболявания на кръвта
  • миелоза
  • еритробластоза
  • агранулоцитоза (в стадий на възстановяване)
  • остеомиелофиброза
  • витамин В12 недоимъчна анемия
  • аномалия на Alder (понякога)
  • аномалия на Pelger - Huet (понякога)

Миелоцити

Установяват се при хемопатии и инфекциозно-възпалителни състояния

 • Хемопатии
  • миелоза
  • еритробластоза
  • Erithramia vera
  • остеомиелосклероза
  • агранулоцитоза (в стадий на възстановяване)
  • левкемоидни реакции (при различни състояния)
  • аномалия на Aider
  • аномалия на Pelger - Huet
 • Тежки септични състояния
 • Инфекциозни заболявания
  • вариола
  • чума
  • болест на Weill - Василев
  • костни метастази

Промиелоцити

Срещат се при същите заболявания, както при появата на миелоцити в периферната кръв

 • Малигнени хемопатии
 • Тежки септични състояния
 • Някои инфекциозни заболявания

Миелобласти

Срещат се при същите заболявания и състояния, както при появата на промиелоцити

 • Някои малигнени хемопатии
 • Много тежки инфекциозни и септични заболявания
 • Някои реактивни костномозъчни състояния
 • Костномозъчни метастази

Парамиелобласти (паралевкобласти)

Парамиелобластите (паралевкобластите) са променени нормални родоначални бластни клетки с някои парабелези, отличаващи ги от нормалните, охарактеризиращи ги като малигнени. Срещат се при малигнени хемопатии.

 • Бластна левкоза (всички варианти)
 • Миелоза (в бластен стадий)
 • Еритробластози
 • Остеомиелофиброза и остеомиелосклероза (рядко)
 • Erythraemia vera (при трансформация в бластна левкоза)
 • Остри ретикулози
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!