Биологични константи

Епидиафизарни ядра на вкостяване в дългите кости на крайниците у новородените деца

Надлъжен диаметър – m (mm)
Кост Дясно Ляво
Humerus 2.56 2.40
Femur 4.51 4.46
Tibia 3.79 3.67
Надлъжен диаметър – S (mm)
Кост Дясно Ляво
Humerus 0.93 0.94
Femur 1.12 1.09
Tibia 1.33 1.24
Напречен диаметър – m (mm)
Кост Дясно Ляво
Humerus 2.52 2.68
Femur 6.36 6.29
Tibia 6.60 5.45
Напречен диаметър – S (mm)
Кост Дясно Ляво
Humerus 1.02 1.06
Femur 1.51 1.72
Tibia 2.64 2.36

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари