Биологични константи

Маточни тръби

Маточната тръба (фалопиева тръба, яйцепровод) е чифтен орган и при полово зрелите жени има нееднаква дължина средно около 12 см. Тя изхожда от рога на матката отляво и отдясно.

На тръбата се различават три части:

  • Pars intestinalis (uterina) tubae протича в стената на маточното тяло и се отваря в маточната кухина с фуниевидно отвърстие
  • Pars isthmica съседната с рога на матката част, има дължина около 3 - 6 см, навън се разширява и минава без строга граница
  • Pars ampullaris (ampulla tubae) има дължина 6 - 8 см, завършва с широк фуниевиден участък, чийто ръб е нарязан от многобройни тесни назъбени ресни fimbrae tubae, които са разположени като чашка върху яйчника, а в дълбочината между тях се открива абдоминалният отвор на тръбата

Стената на тръбата има три слоя:

  • Мукозата образува в интерстициалната част ниски, а към истмуса и ампулата все по-високи и по-многобройни гънки (plicae tubae) Последните преминават незабелязано във фимбриите. Епителът е еднослоен, цилиндричен и е снабден с ресни, които се движат в посока към матката. Това движение на ресните благоприятства придвижването на яйцеклетката към матката
  • Мускулатурата се състои от гладки мускулни влакна, разположени в три слоя: в най-вътрешния слой до лигавицата мускулните влакна са разположени надлъжно, в средния слой те са разположени циркулярно, а в най-външния пак надлъжно
  • Серозата обвива тръбата отвън и представлява горния край на широката връзка.

У възрастните жени с нормално развити полови органи тръбите са по-прави, докато у девойките те са извити зигзагообразно.

Дължина:

  • 7 - 17 cm

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари