Биологични константи

Задстомашна жлеза

Лангерхансови острови

  • Размери: 70 - 500 μm
  • Брой: 500 000 - 1 500 000
  • Маса: 0,9 - 2 % от общата маса на жлезата

Инсулин

1UI (международна деиница) = 0,0454 mg кристален инсулин, равна на 1/3 от количеството инсулин, което намалява кръвната захар до 2,42 mmol/l (45 mg/100 ml) за3h при заек (2 kg), гладувал 24 h.

  • Базална секреция: 0,005 - 0,035 U/kg телесна маса/h
  • Ниво в кръвта (плазма): 58 - 174 pmol/l (3 - 30 μU/ml)

Глюкагон (плазма)

  • 0,4 - 1,4 ng/ml

 

Съдържание на глюкоза в кръвта
Възраст mmol/l mg/%
Новородено (1 h след раждане) 1,43 - 5,12 26 - 93
Новородено (24 h след раждане) 2,42 - 5,17 44 - 94
Новородено (48 h след раждане) 2,31 - 4,62 42 - 84
Новородено (72 h след раждане) 2,20 - 5,67 40 - 103
1 мес. до 14 год. 3,3 - 5,5 60 - 100

 

Изменение на съдържанието на глюкозата в кръвта и инсулина в плазмата в отговор на прием на глюкоза при деца от 2 до 13 год. - глюкозотолерантен тест
Време, min Захар в кръвта Имунореактивен инсулин в плазмата
mmol/l mg/% pmol/l ng/l
20 4,72 +/- 0,08 85,9 +/- 1,5 84 +/- 9 11,7 +/- 1,2
30 6,50 +/- 0,19 118,4 +/- 3,5 401 +/- 67 55,9 +/- 9,4
60 6,22 +/- 0,20 113,4 +/- 3,6 347 +/- 60 48,3 +/- 8,3
90 5,58 +/- 0,15 101,4 +/- 2,7 246 +/- 28 34,3 +/- 3,9
120 5,50 +/- 0,14 100,5 +/- 2,5 288 +/- 28 40,1 +/- 3,9
150 5,12 +/- 0,19 93,4 +/- 3,4 241 +/- 37 33,6 +/- 5,1
180 5,11 +/- 0,21 93,0 +/- 3,7 188 +/- 32 26,2 +/- 4,4

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари