Биологични константи

Минутен обем на дишането

4000 - 6000 ml

Дихателен еквивалент

ДЕ = Минутен дихателен еквивалент, ml / Предвидено минутно кислородно поглъщане (ml) * 10

Изразява съотношение между белодробната вентилация и кислородната консумация. Нормални стойности: 2,75 (2,0 - 3,5).
Колкото по-малка е стойността на дихателния еквивалент, толкова по ефикасна е белодробната вентилация.

 

Възрастова обусловеност на дихателния еквивалент, ДЕ
Възраст Дихателен еквивалент
2 мес. 3,7
4 мес. 3,6
6 мес. 3,8
8 мес. 3,3
10 мес. 3,3
12 мес. 3,5
18 мес. 3,4
2 год. 3,4
4 год. 3,1
6 год. 2,9
8 год. 2,7
10 год. 2,7
12 год. 2,5
14 год. 2,4
16 год. 2,4


Вентилационен еквивалент

ВЕ = Минутен дихателен обем, ml / Фактическо минутно кислородно поглъщане (ml) * 10

Дихателен коефициент

ДК = Излъчен CO/ Консумиран O2

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари