Биологични константи

Сърдечни тонове

Хемодинамична класификация на сърдечните тонове - фонокардиография

  • Тонове на клапно затваряне (II и I тон)
  • Тонове на клапно отваряне (I тон, ТМО, ТТО)
  • Тонове на отваряне на клапите (аорта и пулмонален клик)
  • Тонове на камерно пълнене (III, IV, V и VI тон)
Височина и времетраене на сърдечните тонове
Тон Честота, Hz Времетраене, s
(фонокардиограф)
Систоличен - I 45 (25 - 55) 0,105 - 0,165
Диастоличен - II 50 (34 - 45) 0,085 - 0,145
Трети тон - III 33 (25 - 35) 0,030 - 0,085

 

Възрастова обусловеност на находката на III тон
1 - 10 год. 10 - 20 год. 20 - 30 год. 30 - 40 год. 40 - 50 год. 50 - 60 год.
58,9 % 84,4 % 50,9 % 42,3 % 14 % 0 %

 

Характеристика на сърдечните тонове
Характеристика I тон II тон III тон IV тон V тон VI тон
Кърмачета
(продължителност, ms)
70 60 40 - 50 40 - -
Възрастни
(продължителност, ms)
110 - 150 (100) - - - - -
Фреквенция, Hz 25 - 150 25 - 150 20 - 70 20 - 50 - 35
Колебания - предсегмент 1 - 3 3 - 5 1 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 2
Колебания - гл. сегмент 2 - 5 - - - - -
Колебания - сл. сегмент 1 - 2 - - - - -

 

Фреквентни криви на ФКГ
Наименование Номинална честота, Hz  Оптимален диапазон при регистрация,Hz
t (ниска фреквенция) 85 20 - 70
m1 (средна фреквенция) 70 70 - 160
m(средна фреквенция) 140 140 - 320
h1 (висока фреквенция) 250 250 - 500
h2 (висока фреквенция) 400 400 - 1000
mg (слухоподобна) 140 слухоподобна

 

Продължителност на тоновете и интервалите на ФКГ при здрави деца, s
Мяато на отвеждането
на ФКГ
I тон - x I тон - s II тон - x II тон - s Интеграл Q(R) - I тон - x

Интеграл Q(R) - I тон - s

Ранна възраст
Сърдечен връх H 0,100
С1 0,090
С2 0,058
0,02
0,02
0,01
0,055
0,060
0,040
0,02
0,02
0,01
0,048
-
-
0,008
-
-
Пета точка Н 0,080
С1 0,088
С2 0,050
0,02
0,02
0,01
0,060
0,070
0,044
0,20
0,01
0,01
0,049
-
-
0,006
-
-
Аорта Н 0,087
С1 0,090
С2 0,050
0,01
0,02
0,01
0,06
0,06
0,04
0,02
0,01
0,01
0,055
-
-
0,008
-
-
Белодробна артерия Н 0,087
С1 0,080
С2 0,056
0,02
0,02
0,01
0,068
0,060
0,047
0,01
0,02
0,01
0,051
-
-
0,008
-
-
Доучилищна възраст
Сърдечен връх Н 0,11
С1 0,10
С2 0,05
0,02
0,02
0,01
0,070
0,070
0,046
0,02
0,01
0,01
0,047
-
-
0,008
-
-
Пета точка Н 0,100
С1 0,100
С2 0,058
0,01
0,02
0,01
0,08
0,08
0,05
0,01
0,01
0,01
0,053
-
-
0,006
-
-
Аорта Н 0,080
С 0,095
С 0,047
0,02
0,02
0,01
0,069
0,060
0,036
0,02
0,01
0,01
0,055
-
-
0,008
-
-
Белодробна артерия Н 0,087
С 0,087
С 0,005
0,02
0,02
0,01
0,070
0,073
0,055
0,01
0,01
0,01
0,054
-
-
0,008
-
-
7 - 10 год.
Сърдечен връх Н  0,110
С1  0,120
С2  0,065
0,01
0,01
0,01
0,089
0,087
0,05
0,01
0,02
0,01
0,049
-
-
0,008
-
-
Пета точка Н  0,10
С1  0,11
С2  0,07
0,01
0,01
0,01
0,09
0,09
0,06
0,01
0,01
0,01
0,054
-
-
0,008
-
-
Аорта Н  0,10
С1  0,10
С2  0,05
0,01
0,01
0,02
0,08
0,09
0,05
0,01
0,01
0,01
0,057
-
-
0,006
-
-
Белодробна артерия Н  0,100
С1  0,090
С2  0,059
0,01
0,02
0,01
0,08
0,09
0,06
0,01
0,01
0,01
0,053
-
-
0,019
-
-
11 - 14 год.
Сърдечен връх Н  0,12
С1  0,12
С2  0,06
0,01
0,01
0,01
0,084
0,090
0,044
0,010
0,010
0,010
0,05
-
-
0,008
-
-
Пета точка Н  0,12
С1 0,12
С2  0,07
0,02
0,01
0,01
0,090
0,100
0,061
0,01
0,02
0,01
0,053
-
-
0,01
-
-
Аорта Н  0,10
С1  0,10
С2  0,058
0,02
0,02
0,01
0,080
0,086
0,053
0,01
0,01
0,01
0,057
-
-
0,008
-
-
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!