Биологични константи

Липаза

Референтиите граници зависят силно от използвания метод:

29 - 78 U/l - титриметрично (Ciba - Geigy, 1979)

до 190 - в зависимост от субстрата - колориметрично (Дочев, 1983).

Увеличение

 • Заболявания на панкреаса (увеличава се атоксилрезистентната липаза)
  • остър панкреатит (по-продължително и по-мудно покачване, отколкото на α-амилазата)
  • хроничен панкреатит (само при екзацербация)
 • Алкохолизъм (вероятно хроничен панкреатит)
 • Заболявания на черния дроб (увеличава се хининрезистентната липаза)
  • обтурационна жълтеница
 • Голям разпад на левкоцити (при лечение на левкози, агранулоцитоза)
 • Остра бъбречна недостатъчност
 • Хронична бъбречна недостатъчност (уремия)
 • Илеус (понякога)
 • Перфорирала язва (понякога)
 • Мастна емболия

Намаление

 • Всички форми на туберколоза
 • Карциномни метастази
 • След лъчево облъчване
 • Вътресъдова емболия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари