Биологични константи

Лимфоцити

Увеличение - лимфоцитоза

 • При новородени
 • Status thymicolymphaticus
 • Силни емоции  
 • Неврастеници, психотични състояния
 • Алергични състояния, серумна болест
 • В оздравителния стадий на възпалителни заболявания
 • Реактивно при:
  • инжектиране на адреналин (след 20 - 30 min), туберкулин
  • лечение със сулфонамиди, туберкулостатици, тиреостатици, живачни и йодни препарати
  • лъчелечение
 • Инфекциозни заболявания (почти при всички)
  • бруцелоза
  • токсоплазмоза
  • орнитоза
  • содоку
  • кала-азар
  • папатациева треска
  • Febris recurrentis (след пристъпа)
  • Q-треска (pneumorickettsiosis) (peлативна)
  • малария
  • Encephalitis letargica
  • грип (след 4-ия ден)
  • инфекциозна лимфоцитоза
  • инфекциозна мононуклеоза
  • инфекциозен хепатит
  • паротит
  • коремен тиф
  • паратиф
  • морбили (след обрива)
  • вариола
  • скарлатина
 • Заболявания на дихателната система
  • вирусни пневмонии
  • бронхиална астма 
  • белодробна туберкулоза
 • Ендокринно-обменни заболявания
  • болест на Addison
  • болест на Simmonds
  • акромегалия
  • тиреотоксикоза
  • микседем
  • тетания
  • кретинизъм
  • адипозо-генитална дистрофия
  • захарен диабет
 • Заболявания на кръвта
  • агранулоцитоза (в острия стадий)
  • костномозъчна хипоплазия (релативна)
  • лимфаденоза
  • витамин В12 недоимъчна анемия (релативна)
  • железодефицитни анемии
  • някои придобити хемолитични анемии
  • лимфосарком
  • макроглобулинемия на Waldenstrom
  • остеомиелосклероза
 • Недоимъчни заболявания
  • скорбут
  • рахит
  • бери-бери
  • пелагра
  • спру
  • алиментарна дистрофия
 • Заболявания на черния дроб и панкреаса
  • хроничен хепатит
  • остра жълта атрофия
  • чернодробна цироза
  • хроничен панкреатит
  • туберкулоза във всичките и локализации, стадии и проявления

Намаление - лимфопения

 • Фамилна лимфопения
 • Инфекциозни заболявания
  • дизентерия
  • рубеола
  • дифтерия
  • морбили
  • епидемичен менингит
  • Exanthema subitum (шеста болест)
 • Неоплазми
  • карцином на стомаха, белия дроб, черния дроб, панкреаса
  • малигнени лимфоми
  • ретикулосарком
 • Други заболявания и състояния
  • туберкулозен лимфаденит
  • азотемия (уремия)
  • алергично-медикаментозни лимфопении - златни соли, хининови препарати, хлорпромазин, хранителни, бактериални, цитостатици, бензолови и анилинови производни, олово, инсектициди, йонизираща радиация, рентгенови облъчвания
 • Симптоматични лимфопении - сепсис, коремен тиф, дифтерия, морбили, кала-азар, малария, endocarditis lenta
 • Малигнени хемопатии (заангажирване и унищожение на костния мозък)
  • бластна левкоза
  • болест на Moshkowicz
  • костномозъчни хипоплазии (панмиелопатии)
  • в терминалния стадий на миелоза, лимфаденоза, полицитемия, остеомиелофиброза, ретикулози, лимфосарком
  • миеломна болест
  • карциномни метастази в костния мозък
  • пернициозна анемия
  • хиперспленизъм
  • чернодробна цироза
  • тиреотоксикоза
  • колагенози (при някои)
  • след продължително лечение с косервирана кръв
  • при екстракорпорално кръвообращение (особено при лоша хепаринизация)

Подчертана лимфопения на фона на силно ускорена СУЕ, анемичен синдром, повишени α- глобулини, скъсена ивица на Weltmann говори за неоплазма.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари