Биологични константи

Количество на урината

Фактори, от които зависи количеството на урината при физиологични условия:

 • Количество на поетите течности
 • Количество на поетите соли
 • Количество на поетите белтъчини
 • Количество на екскретираната урина
 • Температура на околната среда
  • изпотяване
  • величина на перспирацията
 • Приемане на диуретици

Увеличение

Полиирия (сътояние, при което денонощната диуреза превишава най-малко с 1/3 максималното нормално за съответната възраст количество урина)

 • Физиологична - при приемане на голямо  количество течности
 • Транзиторна (краткотрайна)
  • при разнасяне на отоци, трансудати, ексудати
  • в период на нормализиране на трескави състояния
  • при изпразване на хидронефротичен бъбрек
  • в полиурийната фаза на остра бъбречна недостатъчност
  • при изтощени деца подложени на бедна на соли и белтъчени диета
  • при приемане на диуретици
 • Постоянна (дълготрайна)
  • при увеличено приемане на течности вследствие на повишена възбудимост на центъра на жаждата
  • психогенна полидипсия
  • постенцефалитна полидипсия
  • при недостатъчна реабсорбация на филтрираната вода
  • централен инсипиден диабет (неодтатъчна секреция на АДХ)
  • бъбречен инсипиден диабет (липса на отговор на АДХ)
  • хронични бъбречни заболявания с развитие на нефросклероза
  • обструктивни уропатии
  • миеломна болест
  • амилоидоза
  • калиев недоимък
  • хипералдосеронизъм
  • хиперкалциемия, нефрокалциемия
  • едностранна тромбоза на бъбречната артерия
  • след бъбречна трансплантация
  • сърпоклетъчна анемия
 • Недостатъчна реабсорбация на глюкоза (осмотична полиурия)
  • захарен диабет
  • бъбречен диабет (бъбречна глюкозурия)
 • Недостатъчна реабсорбация на соли (осмотична полиурия)
  • тубуло-интерстициални нефропатии
  • бъбречна поликистоза
  • приемане на салидиуретици и манитол

Полакиурия (често уриниране, което мкоже, но не задължително да бъде свързано с полиурия)

 • Простудяване, особено в детска възраст
 • Инфекция на пикочните пътища - уретрити, цистити
 • Туберколоза на пикочния мехур и бъбреците
 • Аденом на простатата

Никтурия (често уриниране през нощта - pollakiuria nocturna, с отделяне на повече урина, отколкото през деня)

 • Хронична бъбречна недостатъчност
 • Туберколоза на пикочния мехур и бъбреците
 • Сърдечна недостатъчност
 • Артериална хипертония

Намаление

Олигурия (състояние, при което количеството урина е намалено под 500 ml/d)

 • Масивна ндехидратация на организма вследствие на ексцесивни диарии, повръщания, ипотявания
 • ТРескави състояния
 • Набиране на отоци, трансудати и ексудати
 • Сърдечна недостатъчност
 • Хиповолемичен шок, кардиогенен шок
 • Чернодробна цироза в терминален стадий
 • Остър гломерулонефрит
 • Остра бъбречна недостатъчност - олигурийна фаза
 • Хронична бъбречна недостатъчност - терминален стадий
 • Нефрозни състояния
 • Хиперурикемия

Анурия (състояние, при което количеството на урината е под 100 ml/d или напълно липсва - тотална анурия)

 • Остра бъбречна недостатъчност вследствие на несъвместимо кръвопреливане, чревна непроходимост, периотонит, отравяне с гъби и тежки метали и др.
 • Остър гломерулонефрит - при тежки анурични форми
 • Двустранна кортикална некроза на бъбреците
 • Тромбоза на бъбречните вени
 • Бъбречен инфаркт
 • Обструктивни уропатии
 • Тежки шокови състояния

Олигакиурия (рядко уриниране с отделяне на големи количества урина - 700 ди 1000 ml/d при запазена денонощна диуреза)

 • Мегауретер
 • Голям пикочен мехур
 • Табес дорзалис

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари