Биологични константи

Коагулационни фактори

Фактор I, фибриноген, открит от Muller в 1832 г. Образува се в черния дроб, костния мозък, лимфните възли, богатите на РЕС органи. Синтезира се бързо, за 4 - 5 h се възстановяват 50 %, а за 24 h 100 %.

Фактор II, прошромбин, открит от Шмидт в 1892 г. Синоними: тромбоген (Morawitz), тромбозин (Wolf), серозим (Bordet), протромбаза (Melanby). Синтезира се в черния дроб и е витамин К зависим.

Фактор III, тромбопластин, открит от Howell. Синоними: цимопластин (Шмидт), тромбокиназа (Morawitz), цитозим (Bordet), тромбокинин (Lengenhanger). Бива тъканен, в мозък, бял дроб, сърце, бъбреци, черен дроб под формата на неактивен протромбопластин.

Фактор IV, калций. Действието на калция в процесите на съсирването е открито от Arthus и Paget в 1890 г. Калцият е много важен за съсирването на кръвта, но досега не е описана хеморагична диатеза от хипокалциемия.

Фактор V, проакцглерин, открит от Owren. Предшественик е на Ф IV (акцелерин). Синоними: Plasma AC-globulin (Ware A Seegers), Labil factor (Quick), Thrombogen (Nolf), Prothrombinase (Owren), Prothrombin accelerator (Fantil), Co factor of thromboplastin (Honorator), Prothrombinokinase (Milstone), Plasma prothrombin-conversion factor (Stefanini), Component A of prothrombin (Quick).

Фактор VI, акцелерин, серумен АС - глобулин, активната фаза на проакцелерина, открит от Owren. Синоними: Serum AC-globulin (Ware и Seegers), Thrombinogenase (Owren), Serum accelerator (Stefanini), Prothrombinase (Owren).

Фактор VII, проконвертин - конвертин, открит от Koller. Синоними: Stabil factor (Stefanini), Serum prothrombin conversion accelerator (De Vries, Alexander), Co-factor (Owren), Serosin (Bordet), Prothrombinogen (Quick), Cothromboplastin (Mann), Prothrombin accelerator (Mac Millan), Prothrombin conversion factor (Jacox), Serum accelerator (Jacoxl. Проконвертинът е неактивната фаза на конвертина, витамин К зависим, образуващ се в черния дроб.

Фактор VIII, антихемофилен глобулин А (АХГ-А), открит от Patek и Tatlor, a Koller ro назовава Ф VIII. Синоними: Antihemophiles globulin A (Cramer), Antihemophilic factor (Brinkhous), Plasma thromboplastic factor (Ratnoff), Plasma thromboplastic factor A(Aggeler), Thromboplastic plasma component (Soinowara), Facteur antihemophilique (Soulier), Thromboplastinogene (Quick), Prothrombokinase (Feissly). Ф VIII участва в образуването на кръвния тромбопластин.

Фактор IX, антихемофилен глобулин В (АХГ-В), Christmas-factor, открит от Biggs и Мс Farlane. Синоними: Plasma thromboplastic component, PTC (Aggeler), Antihaemophiles globolin B (Cramer), Plasma thromboplastic factor B (Aggeler), Factor antihaemophilique B (Soulier). Ф IX участва в образуването на кръвния тромбопластин.

Фактор X, Stuart - Prower factor, открит от Roller. Участва в образуването на кръвния и тъканния тромбопластин.

Фактор XI, Plasma thromboplastin anticedant factor (PTA фактор), открит от Rosental. Трети предшественик на тромбопластина. Участва в образуването на кръвния тромбопластин.

Фактор XII, Hageman factor, открит от Ratnoff. Синоними: PTF-D, Plasma thromboplastic factor С. Участва в образуването на кръвния тромбопластин.

Фактор XIII, фибриностабилизиращ фактор (FSF), открит от Robbins в 1944 г. Синоними: фибриназа, Laki - Lorand factor. B кръвта е неактивен - профибриназа. Под влиянието на тромбина се превръща в активен - фибриназа. Прави фибрина неразтворим.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари