Биологични константи

Хемосидерин в урината

Нормално няма. Установява се при:

  • Хемохроматоза
  • Пернициозна анемия
  • Сидероза на бъбреците
  • Повтарящи се хемолитични процеси
  • Хемоглобинурии
  • Многократни хемотрансфузии при апластични анемии

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари