Биологични константи

Еритроцити

Живот: 127 дни с Na251CrO4; при новородени 65 - 100 дни.

Времетраене на различните фази за узряване на реитроцитита
Фаза Часове
Базофилен еритробласт 48
Ацидофилен еритробласт 48
Ретикулоцит 43
Интермитоза, митоза 16

Обща повърхност: 3000 m2
Средна дебелина на мембраната: 50 nm
Електричен товар: 1,86 mV

Осмотична резистентност
Горна граница (начална хемолиза) Долна граница (пълна хемолиза)
0,44 (0,42 - 0,16)% NaCl 0,32 (0,30 - 0,34)% NaCl
Възрастова обусловеност на осматичната резистентност
Възраст Долна граница Горна граница
1 месец 0,28 - 0,36 0,44 - 0,5
3 месеца 0,3 - 0,32 0,46 - 0,48
6 месеца 0,3 - 0,32 0,48 - 0,50
1 година 0,32 - 0,34 0,46 - 0,48
Параметри на средния еритроцит
Показатели Стойност Определение

* - под 3,4 - тенденция към сфероцитоза, над 3,9 - планоцитоза
** - под 1 - тънки еритроцити, над 1 - дебели еритроцити
Обозначение:
d – диаметър
- радиус
Hct - хемокритна стойност
Erys - брой на еритроцитите в милиони на 1 μl

Диаметър (MCD) Суха протривка: 7,4 (7,1 - 7,9) μm
В кръвта: 8,5 μm
Прико
Дебелина (MCT) 1,8 - 2,2 μm обем/3,14 * r2
Среден обем (MCV) 82 - 92 fl Hct * 10*/Erys
Специфичен индекс* 3,4 - 3,9 d/дебелина
Дебелинен индекс** 1 ср. обем/ 0,217 * d3
Обемен индекс 0,85 - 1,15 Htc * 2.3/Erys * 20
Възрастова обусловеност на еритроцитните показатели
Възраст Еритроцити 
1012/l
Хемоглобин
g/l
Хематокрит
1/l
MCV 
fl

MSH

g/l

MCHC
g/l
MCD
μm
1 ден 5,1 190 0,54 106 38 360 8,6
2 - 3 дни 5,1 190 0,53 105 37 350 8,6
4 - 8 дни 5,1 183 0,53 103 36 350 8,6
9 - 13 дни 5,0 165 0,49 98 33 340 8,5
14 - 16 дни 4,7 140 0,42 90 30 330 8,1
3 - 5 мес. 4,5 122 0,36 80 27 340 7,7
6 - 12 мес. 4,6 118 0,36 77 26 330 7,4
1 год. 4,5 112 0,35 78 25 320 7,3
2 год. 4,6 115 0,35 77 25 320 7,4
3 год. 4,6 125 0,36 80 27 350 7,4
4 год. 4,6 126 0,37 80 27 340 7,4
5 год. 4,6 126 0,37 80 27 340 7,4
6 - 10 год. 4,7 129 0,38 80 27 340 7,4
11 - 15 год. 4,8 134 0,9 82 28 340 7,4
Жени 4,8 +/- 0,6 140 +/- 20,0 0,42 +/- 0,05 87 +/- 5 29 +/- 2,5 340 +/- 20 7,5 +/- 0,3
Мъже 5,4 +/- 0,8 160 +/- 20,0 0,47 +/- 0,07 87 +/- 2 29 +/- 2,5 320 +/- 20 7,5 +/- 0,3

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари