Биологични константи

Белтъци от комплементната система - възрастови особености

95% граници

Възраст Пол Брой C1 g/l C4 g/l

* Normal reference

Пъпна връв м + ж 50 0,57 - 1,16 0,066 - 0,23
1 мес. м + ж 50 0,53 - 1,24 0,070 - 0,25
2 мес. м + ж 50 0,59 - 1,49 0,074 - 0,28
3 мес. м + ж 50 0,64 - 1,31 0,087 - 0,27
4 мес. м + ж 50 0,62 - 1,75 0,083 - 0,38
5 мес. м + ж 50 0,64 - 1,67 0,071 - 0,36
6 мес. м + ж 50 0,74 - 1,71 0,086 - 0,42
7 - 9 мес. м + ж 50 0,75 - 1,66 0,095 - 0,37
10 - 12 мес. м + ж 50 0,73 - 1,80 0,12 - 0,39
1 год. м + ж 50 0,84 - 1,74 0,12 - 0,40
2 год. м + ж 50 0,81 - 1,70 0,092 - 0,34
3 год. м + ж 50 0,77 - 1,71 0,097 - 0,36
4 - 5 год. м + ж 50 0,86 - 1,66 0,13 - 0,32
6 - 8 год. м + ж 50 0,88 - 1,55 0,12 - 0,32
9 - 10 год. м + ж 50 0,89 - 1,95 0,10 - 0,40
Възрастни м + ж 120 0,83 - 1,77 0,15 - 0,45
Възрастни м + ж - 0,55 - 1,2 0,20 - 0,5*

Интериндивидуална вариабилност в продължение на 6 мес. ( 20 души, 116 определяния на всеки):

  • C5 - 22%
  • C4 - 71%

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари