Законодателство

Приложение № 8-А. Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

За да улесните практическата си работа с документа, мащабирайте го колкото е необходимо, използвайки бутоните + и .

Източник(ци):
Реклама