Законодателство

Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

В сила от 1 януари 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 112 от 23 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 61 от 26 юли 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30 юли 2009 г., изм. ДВ, бр. 45 от 15 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 97 от 9 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 15 декември 2012 г.

Реклама