Законодателство

Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 63 от 15 юли 2008 г.

Коментари