Лекарства и добавки

Амлотерон (Amloteron) таблетки 5 mg

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

амлодипин (amlodipine)

Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Какво представлява АМЛОТЕРОН и за какво се използва

Амлодипин принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти.

Амлодипин се използва за лечение на:

 • високо кръвно налягане;
 • болка в гърдите, дължаща се на стеснение на коронарните артерии на сърдечния мускул (ангина пекторис, стенокардия), или по-рядката форма на гръдна болка, причинена от спазъм на коронарните артерии на сърдечния мускул (вазоспастична ангина).

Ако страдате от високо кръвно налягане, АМЛОТЕРОН действа, като разширява кръвоносните съдове, така че кръвта преминава през тях по-лесно.

Ако страдате от ангина, АМЛОТЕРОН действа, като подобрява доставянето на кръв до сърдечния мускул, който получава повече кислород и като резултат се предотвратява появата на гръдна болка. Амлодипин няма незабавно действие при облекчаване на гръдната болка от ангина.

Не приемайте АМЛОТЕРОН:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към амлодипин или подобен блокер на калциевите канали (така наречените дихидропиридинови деривати), или някоя от другите съставки;
 • ако страдате от недостатъчно доставяне на кръв до Вашите тъкани със симптоми като например ниско кръвно налягане, слаб пулс, ускорена сърдечна дейност, шок, включително кардиогенен шок; кардиогенен шок означава шок вследствие на тежък сърдечен проблем;
 • ако имате сърдечна недостатъчност след инфаркт;
 • ако страдате от стесняване на аортата (аортна стеноза).

Обърнете специално внимание при употребата на АМЛОТЕРОН

Кажете на Вашия лекар, преди да започнете лечение:

 • ако имате сърдечна недостатъчност;
 • ако имате понижена чернодробна функция;
 • ако имате понижена бъбречна функция.
Пациенти в старческа възраст

Дозата трябва да се повишава внимателно.

Деца и юноши (под 17-годишна възраст)

Безопасността и ефикасността са проучени при момичета и момчета на възраст от 6 до 17 години. Амлодипин не е проучван при деца под 6 години. За повече информация, моля, обърнете се към Вашия лекар.

Прием на други лекарства

Някои лекарства (включително лекарства, които се получават без рецепта, растителни лекарства или природни продукти) може да взаимодействат с амлодипин. Това означава, че действието на двете лекарства може да бъде променено. Затова е важно да кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • Лекарства, които понижат кръвното налягане, напр. бета-блокери, АСЕ-инхибитори, алфа1-блокери и диуретици. Амлодипин може да усили понижаващите кръвното налягане ефекти на тези лекарства.
 • Дилтиазем (лекарство за сърце) може да усили ефекта на амлодипин.
 • Кетоконазол и итраконазол (лекарства против гъбички) може да усилят ефекта на амлодипин.
 • HIV-протеазни инхибитори (противовирусни лекарства за лечение на инфекция с HIV, например ритонавир) може да усилят ефекта на амлодипин.
 • Кларитромицин, еритромицин и телитромицин (антибиотици) може да усилят ефекта на амлодипин.
 • Нефазодон (лекарство за лечение на депресия) може да усили ефекта на амлодипин.
 • Рифампицин и рифабутин (антибиотици) може да понижат ефекта на амлодипин.
 • Жълт кантарион (Hypericum perforatum, растително лекарство за депресия) може да намали ефекта на амлодипин.
 • Дексаметазон (кортизон) може да намали ефекта на амлодипин.
 • Невирапин (противовирусно лекарство) може да намали ефекта на амлодипин.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на АМЛОТЕРОН с храни и напитки

АМЛОТЕРОН таблетки трябва да се приема с някаква течност (например чаша вода), със или без храна.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или забременеете по време на лечението, не приемайте АМЛОТЕРОН, освен ако не е предписан специално от Вашия лекар.

Данните за оценка на риска за бебето, ако приемате амлодипин, докато сте бременна, са недостатъчни.

Ако кърмите, не приемайте АМЛОТЕРОН. Моля, посъветвайте се с Вашия лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Бъдете внимателни, ако шофирате или работите с машини, ако приемате това лекарство. Амлодипин не може директно да повлияе Вашата способност да шофирате или работите с машини. Все пак някои пациенти получават нежелани реакции, такива като главоболие, гадене, отпадналост, замаяност или сънливост, свързани с понижаване на кръвното налягане. Такива нежелани реакции е по-вероятно да настъпят в началото на приема на АМЛОТЕРОН или след повишаване на дозата. Ако получите тези нежелани реакции, трябва да се въздържате от шофиране или други дейности, изискващи повишено внимание.

Как да приемате АМЛОТЕРОН

Винаги приемайте АМЛОТЕРОН точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайните указания за дозиране са дадени по-долу:

Възрастни

Началната доза е една таблетка от 5 mg веднъж дневно. Тя може да бъде повишена до максимум 10 mg (две таблетки от 5 mg или една таблетка от 10 mg) веднъж дневно.

Деца и юноши (под 17 години)

За деца (6 – 17 години) препоръчителната начална доза е 2.5 mg дневно. Препоръчваната максимална доза е 5 mg дневно.

Таблетка амлодипин с концентрация на активно вещество 2.5 mg понастоящем не е налична и дозата от 2.5 mg не може да бъде получена от разделяне на таблетка от 5 mg, тъй като тя не трябва да бъде разделяна на две равни половини.

Пациенти в старческа възраст

Няма специални препоръки за дозиране при пациенти в старческа възраст; все пак е необходима предпазливост при повишаване на дозата.

Ако имате бъбречни проблеми

Препоръчва се нормалната доза. АМЛОТЕРОН не се отстранява от кръвта посредством диализа (изкуствен бъбрек). Трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти на диализа.

Ако имате чернодробни проблеми

Точната доза, необходима на пациентите с чернодробни проблеми, не е определена. Ако имате чернодробни проблеми, АМЛОТЕРОН трябва да се използва много предпазливо.

Как да приемате Вашето лекарство

Поглъщайте таблетките с чаша вода. Може да ги приемате със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза АМЛОТЕРОН

Ако Вие или някой друг е приел твърде много АМЛОТЕРОН, незабавно се обадете на Вашия лекар, на спешен център или център за лечение на отравяния. Този, който е погълнал лекарството, трябва да бъде поставен в легнало положение, с повдигнати ръце и крака (почиващ върху няколко възглавници например). Симптомите на предозиране са: силно изразена замаяност и/или усещане за световъртеж, проблеми с дишането, много чести позиви за уриниране.

Ако сте пропуснали да приемете АМЛОТЕРОН

Ако сте пропуснали да вземете таблетка, можете да го направите до 12 часа след обичайното време, когато приемате таблетката. Ако са изминали повече от 12 часа от времето, в което приемате таблетката, Вие не трябва да вземате пропуснатата доза, а да приемете следващата таблетка в обичайното време. Никога не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на АМЛОТЕРОН

Вашият лекар определя колко време трябва да приемате АМЛОТЕРОН. Ако спрете лечението внезапно, е възможно Вашите симптоми отново да се появят. Не спирайте лечението по-рано, отколкото е определено по време на разговора с Вашия лекар.

АМЛОТЕРОН обикновено се използва за продължително лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, АМЛОТЕРОН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

За оценка на нежеланите реакции се използва следното описание на честотата, с която са наблюдавани:

Много чести при повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести при по-малко от 1 на 10, но при повече от 1 на 100 лекувани пациенти
Нечести при по-малко от 1 на 100, но при повече от 1 на 1000 лекувани пациенти
Редки при по-малко от 1 на 1000, но при повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти
Много редки при по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти
С неизвестна честота оценка на честотата не може да бъде направена от наличните данни

По време на лечението с АМЛОТЕРОН са наблюдавани следните нежелани реакции:

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много редки:

 • намален брой бели кръвни клетки, което може да предизвика необяснимо повишение на температурата, възпалено гърло и грипоподобни симптоми (левкопения);
 • намален брой на кръвните плочки в кръвта, което може да е причина за лесна поява на синини или кръвоизлив от носа (тромбоцитопения).
Нарушения на имунната система

Много редки: алергични (свръхчувствителност) реакции.

Нарушения на метаболизма и храненето

Много редки: повишаване нивото на кръвната захар.

Психични нарушения

Нечести: разстройства на съня, депресия и промени в настроението, включително тревожност.

Редки: обърканост.

Нарушения на нервната система

Чести: главоболие (особено при започване на лечението), сънливост, замаяност.

Нечести: неконтролируемо треперене (тремор), изтръпване на крайниците (парестезия) или по-слабо усещане при допир (хипестезия), припадане (синкоп), промени във вкуса (дисгезия).

Много редки: болки или схващане на ръцете и краката (периферна невропатия), схващане на мускулите (хипертонус).

Нарушения на окото

Нечести: проблеми със зрението (зрителни нарушения).

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести: бучене или шум в ушите (тинитус).

Сърдечни нарушения

Нечести: бързо или неправилно биене на сърцето (палпитации).

Много редки: сърдечна атака (миокарден инфаркт), неправилна сърдечна дейност (аритмия).

Нарушения на кръвообръщението

Чести: зачервяване.

Нечести: ниско кръвно налягане.

Много редки: възпаление на кръвоносните съдове.

Нарушения на белите дробове, дишането и гръдния кош

Нечести: затруднено дишане (диспнея), възпаление на лигавицата на носа (ринит).

Много редки: кашлица.

Стомашно-чревни нарушения

Чести: гадене, стомашна болка.

Нечести: повръщане, диария, запек, нарушено храносмилане (диспепсия), сухота в устата.

Много редки: възпаление на стомашната лигавица (гастрит), възпаление на задстомашната жлеза (панкреатит), подуване на венците (гингивална хиперплазия).

Нарушения на черния дроб и жлъчката

Много редки: повишаване на някои чернодробни ензими; пожълтяване на кожата или бялото на очите, което може да е резултат от неправилно функциониране на черния дроб или възпаление на черния дроб.

Нарушения на кожата

Нечести: кожни ерупции (екзантем) или обрив, косопад, промяна в цвета или зачервяване на кожата, необичайно силно изпотяване (хиперхидроза), копривна треска.

Много редки: свръхчувствителност към слънчева светлина (фоточувствителност), алергична реакция с оток на кожата на лицето или крайниците, оток на устните или езика, подуване на лигавиците на устата и гърлото, което води до задъхване и трудно преглъщане (ангиоедем), тежки алергични реакции с лющещи се мехурчета по кожата и лигавиците (ексфолиативен дерматит, синдром на Stevens – Johnson). Ако получите такъв обрив, незабавно се обадете на най-близкия спешен център или на Вашия лекар.

Нарушения на мускули и кости

Чести: оток на глезените.

Нечести: схващане на мускули, болка в гърба, мускулна и ставна болка.

Нарушения на бъбреците

Нечести: учестено уриниране през нощта, по-често уриниране.

Нарушения на половите органи и млечните жлези

Нечести: импотентност, уголемяване на млечните жлези при мъже (гинекомастия).

Общи нарушения

Чести: оток на кожата (едем), уморяемост.

Нечести: болка в гръдния кош, чувство за общо неразположение, липса на мускулна сила (астения).

Изследвания

Нечести: промени в телесното тегло.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!