Лекарства и добавки

Амилостад (Amilostad) таблетки 5 mg

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

амлодипин (amlodipine)

Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Какво са Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg и за какво се използват?

Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки са лекарства, използвани при лечение на високо кръвно налягане (антихипертензивни лекарствени продукти) и принадлежат към групата на дихидропиридиновите калциеви антагонисти.

Таблетките се използват също за лечение на стенокардия (различни форми на исхемична болест на сърцето), което е термин, използван за болки в гърдите, възникващи при физическо усилие, които се предизвикват от сърдечна недостатъчност и които не влошават тежестта си.

 

Не приемайте Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg таблетки:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към амлодипин (лекарственото вещество), други дихидропиридини или някое от помощните вещества на Амилостад 5 или Амилостад 10 mg таблетки,
 • ако страдате от тежка хипотония (ниско кръвно налягане),
 • след прекаран шок,
 • ако страдате от сърдечна недостатъчност след прекаран инфаркт на миокарда (сърдечна атака) (през първите 28 дни),
 • ако страдате от обструкдия на изходния отвор на лявата камера (напр. тежка степен на аортна стеноза),
 • ако страдате от нестабилна стенокардия (болки в гърдите поради сърдечна недостатъчност),
 • ако страдате от едно от следните редки наследствени заболявания, свързани с непоносимост към захар: галактозна непоносимост, лактозна недостатъчност на Lapp или малабсорбция на глюкоза-галактоза.

Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg трябва да се приема с особено внимание от:

 • пациенти с нелекувана сърдечна недостатъчност,
 • пациенти с нисък сърдечен резерв,
 • пациенти с чернодробна недостатъчност,
 • пациенти с тежка бъбречна недостатъчност и пациенти, подложени на диализа (поради липсата на достатъчно опит с тази група).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако сте приемали наскоро други лекарства, включително и за лекарства, отпускани без лекарско предписание.

Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни)

Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки могат да усилят ефекта на други лекарства, използвани за лечение на повишено кръвно налягане, вкл. лекарства от следните класове: бета-адренорецепторни блокери (β-блокери), алфа-адренорецепторни блокери (α1-блокери), диуретици и АСЕ инхибитори.

Комбинацията на блокери на калциевите канали, като Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg таблетки, с бета-блокери може да доведе до сърдечна недостатъчност, хипотония (понижено кръвно налягане) и (последващ) инфаркт на миокарда (сърдечна атака).

CYP3A4 инхибитори

Някои лекарства могат да усилят действието на амлодипин (лекарственото вещество на Амилостад таблетки) чрез потискане или блокиране на активността на ензим, наречен CYP3A4. Тези т.нар. CYP3A4 инхибитори включват антихипертензивното лекарство дилтиазем. Едно проучване при пациенти в напреднала възраст действително показва, че дилтиазем може да повиши концентрацията на амлодипин в кръвната плазма, което води до значително понижаване на кръвното налягане. Възможно е силните инхибитори на CYP3A4, като кетоконазол или итраконазол (използвани за лечение на гъбични инфекции) или ритонавир (за лечение на HIV инфекции), да повишат плазмените концентрации на амлодипин дори в още по-голяма степен. Поради това е необходимо особено внимание, ако се приемат Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg таблетки заедно с CYP3A4 инхибитор.

CYP3A4 индуктори

Някои лекарства могат да намалят ефекта на амлодипин (лекарственото вещество на Амилостад таблетки) чрез ускоряване на неговото елиминиране от ензим, наречен СУРЗА4. Тези т.нар. CYP3A4 индуктори включват рифампицин (използван при лечение на туберкулоза) и растението жълт кантарион (използван при депресии). Въпреки че липсва налична специфична информация за ефекта на тези лекарства върху активността на амлодипин, е необходимо внимание при комбинирането им с амлодипин, или Амилостад 5 mg или 10 mg таблетки.

Прием на Амилостад 5 mg или 10 mg таблетки с храна и напитки

Амилостад 5 mg или 10 mg таблетки трябва да се приема с чаша течност. Действието на Амилостад 5 mg или 10 mg таблетки не се повлиява от приемането на храни или напитки. Това се отнася и за сока от грейпфрут, за който е известно, че може да промени ефекта на някои лекарства.

Деца

Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки не трябва да се прилагат при деца, тъй като няма достатъчно опит за тяхното приложение при деца.

Бременност

Моля, информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или планирате бременност.

Няма достатъчно данни за приложение на амлодипин (лекарственото вещество, съдържащо се в Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки) при бременни. Ползата от лечението по време на бременност трябва да бъде внимателно преценена по отношение на възможните рискове за нероденото дете. Ако сте бременна, Вие не трябва да използвате Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg таблетки, освен в случаите когато са Ви предписани специално от Вашия лекар.

Експериментите при животни не дават доказателства за директен риск за зародиша, но показват вторичните последствия от пониженото кръвно налягане.

Кърмене

Моля, информирайте Вашия лекар, ако кърмите.

Не е известно дали амлодипин преминава в кърмата, макар че други лекарства с подобна структура могат да преминават. Във връзка с това няма опит по отношение на възможния риск за бебето. Ползата от продължителното лечение с амлодипин по време на кърмене трябва да бъде внимателно преценена по отношение на възможния риск за детето.

Ако кърмите, Вие не трябва да приемате Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки, освен ако не са Ви специално предписани от Вашия лекар.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате това лекарство.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания по отношение на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. При пациенти, страдащи от световъртеж, главоболие, умора или гадене, способността за шофиране може да бъде нарушена.

Общият профил на нежелани странични ефекти на Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки не предполага да бъде нарушена способността да се извършват дейности, изискващи повишено внимание (напр. шофиране), по време на лечението. Все пак индивидуалните реакции на пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани в началото на лечението.

Важна информация за някои от помощните вещества на Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки

Едно от помощните вещества, използвано в Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки, е лактоза. Ако Вие имате непоносимост към каквито и да е захари, моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемате това лекарство.

Как се приема Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg таблетки?

Моля, винаги приемайте Амилостад 5 mg и Амилостад10 mg таблетки, като точно спазвате инструкциите на Вашия лекар. Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако нещо не Ви е ясно или сте несигурни.

Това лекарство е за перорално приложение.

Таблетките трябва да се приемат цели с чаша течност преди или след хранене.

Дозировка
 • Дозировката при хипертония и ангина пекторис трябва да бъде индивидуализирана. Обичайната начална и поддържаща доза е 5 mg, приемани веднъж дневно.
 • Ако желаният терапевтичен ефект не бъде постигнат в продължение на 2 – 4 седмици, дозата може да бъде увеличена до максимум 10 mg дневно, давана като единична доза.
 • Ако не се постигне задоволителен клиничен отговор в продължение на 4 седмици, трябва да се обмисли допълнителна или заместителна терапия. Може да се наложи промяна на дозировката, ако лечението включва други съпътстващи антихипертензивни лекарства.
 • При пациенти с чернодробна недостатъчност трябва да се приема редуцирана доза.
 • Не се налага промяна на дозировката при пациенти с бъбречна недостатъчност.
Деца

Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки не трябва да се прилагат при деца, тъй като няма достатъчно опит за тяхното приложение при деца.

Пациенти в напреднала възраст

Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти в напреднала възраст.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението ще бъде решена от Вашия лекар.

Ако сте приели повече Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки, отколкото трябва

Опитът от предозиране с Амилостад 5 mg и Амилостад 10 таблетки или други лекарства, съдържащи амлодипин, е ограничен. Може да се очаква, че прекомерно високите дози на амлодипин ще предизвикат отпускане на периферните артерии и значително понижаване на кръвното налягане. Сърдечната и дихателна дейност трябва да бъде проследявана внимателно и да се предприемат мерки за поддържане на циркулацията, ако е необходимо. Лекарствени продукти, съдържащи калциеви соли (калциев глюконат), могат да бъдат давани интравенозно. Тъй като амлодипинът се свързва във висока степен с плазмените протеини, не може да ce очаква диализата да бъде значима. Стомашната промивка и приемането на активен въглен може да има ефект в някои случаи.

Ако Вие имате съмнения за предозиране, моля, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Не взимайте двойна доза следващия път, за да наваксате пропусната доза.

Ако сте пропуснали да вземете Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки

Ако сте забравили да приемете дневната доза, продължете лечението по схемата, предписана от Вашия лекар. Не взимайте двойна доза следващия път, за да наваксате пропусната доза.

Ако спрете приема на Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки

Вашето състояние може да се влоши, ако вие многократно забравите да приемете своята предписана доза, ако прекъснете лечението или ако спрете приема на това лекарство прекалено рано. Винаги вземайте Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg в дозировката и по начина, указан Ви от Вашия лекар. Не правете каквито и да е промени в лечението, без да се консултирате с Вашия лекар преди това.

Ако имате допълнителни въпроси по отношение приема на този продукт, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Нежелани лекарствени ефекти

Подобно на всички останали лекарства, Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки могат да предизвикат нежелани странични ефекти, макар че те не се проявяват при всеки пациент.

За оценка на нежеланите ефекти се използва следното описание за честотата на тяхната поява:

Много често: над 1 от 10 пациентиq лекувани с това лекарство Често: под 1 от 10, но повече от 1 от 100 пациенти, лекувани с това лекарство
Нечести: под 1 от 100, но повече от 1 от 1000 пациенти, лекувани с това лекарство Рядко: под 1 от 1000, но повече от 1 от 10 000 пациенти, лекувани с това лекарство
Много рядко: Под 1 от 10 000 пациенти, лекувани с това лекарство, включително единични случаи

Странични ефекти, наблюдавани по време на лечение с Амилостад 5 mg и Амилостад 10 mg таблетки:

Нежеланите ефекти обикновено се проявавт по време на първите няколко седмици от началото на лечението с Амилостад 5 mg или Амилостад 10 mg талблетки и постепенно изчезват.

Ако някой от нежеланите ефекти доведе до усложенения в състоянието Ви, или изпитате други нежелани ефекти, неописани в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Смущения в кръвоносната и лимфната система

Нечести: левкопения (намаляване на белите кръвни клетки), тромбоцитопения (намаляване на тромбоцитите).

Смущения в метаболизма и храненето

Много рядко: хипергликемия (повишено ниво на кръвната захар).

Психиатрични смущения

Нечести: проблеми със съня, раздразнителност, депресия.

Рядко: обръкване, промени в настроението, вкл. безпокойство.

Смущения в нервната система

Чести: главоболие (особено в началото на лечението), умора, виене на свят, астения (слабост).

Нечести: безпокойство (дискомфорт), периферна невропатия (смущения в периферните нерви), сухота в устата, чувство за дискомфорт, като изтръпналост или вкочаненост или болезнено изчервяване (парестезия), увеличено потене.

Много рядко: тремор.

Зрителни смущения

Нечести: смущения в зрението.

Сърдечно-съдови смущения

Чести: сърцебиене.

Нечести: синкоп (прилошаване в резултат на понижаване на кръвоснабдяването на мозъка), тахикардия (по-бързо и неравномерно биене на сърцето), болка в гърдите.

Възможно е в началото на лечението да се получи влошаване на състоянието при пациенти, страдащи от ангина пекторис.

Има изолирани съобщения за случаи на инфаркт на миокарда (сърдечна атака), смущения в сърдечния ритъм (вкл. екстрасистоли (разхлопване на сърцето), тахикардия и предсърдна аритмия) и болка в гърдите при пациенти с коронарна артериална болест, но очевидна взаимовръзка с употребата на амлодипин не е установена.

Съдови смущения

Нечести: хипотония (понижено кръвно налягане), васкулит (възпаление на кръвоносните съдове).

Дихателни, торакални и медиастинални смущения

Чести: диспнея (затруднения в дишането).

Нечести: кашлица.

Гастроинтестинални смущения

Чести: гадене, диспепсия, коремна болка.

Нечести: повръщане, диария, запек, хиперплазия на венците.

Много рядко: гастрит (възпаление на стомаха).

Черен дроб и жлъчка

Нечести: панкреатит (възпаление на панкреаса).

Редки: повишени стойности на чернодробните ензими, жълтеница, хепатит.

Кожа и подкожни тъкани

Много чести: подуване на глезените.

Чести: зачервяване на лицето с чувство за парене, особено в началото на лечението.

Нечести: обрив, пруритус (сърбеж), уртикария (копривна треска), алопеция (загуба на коса).

Много рядко: ангиоедема (натрупване на течност, съпроводено с увреждане на нервите, обслужващи кръвоносните съдове).

Срещат се изолирани случаи на алергични реакции, включващи пруритус, ангиоедема и еритема мултиформе (кожно заболяване), ексфолиативен дерматит (кожно възпаление, съпроводено с излющване), синдром на Stevens – Johnson (заболяване на мукозните мембрани, съпроводено с треска) и оток на Quincke.

Мускулно-скелетни смущения, смущения на съединителната тъкан и костите

Чести: мускулни крампи.

Нечести: болки в гърба, миалгия (болка в мускулите) и артралгия (болка в ставите).

Бъбречни смущения и проблеми при уриниране

Нечести: често уриниране.

Репродуктивна система

Нечести: гинекомастия (увеличаване на гърдите при мъжете), импотентност.

Общи смущения и нежелани ефекти ори приемането на лекарството

Нечести: увеличаване или намаляване на теглото.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!