Лекарства и добавки

Амлоджен (Amlogen) таблетки 10 mg

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

амлодипин (amlodipine)

Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Какво представлява Амлоджен и за какво се използва

Амлоджен принадлежи към групата лекарства, известни като блокери на калциевите канали (калциеви антагонисти). Блокерите на калциевите канали понижават кръвното налягане, като предизвикват отпускане на стените на кръвоносните съдове и по този начин кръвта премина през тях по-лесно. Те имат също въздействие върху сърцето, така че могат да бъдат използвани и за лечение на стенокардия (ангина пекторис). Те подобряват кръвоснабяването на сърдечния мускул, който освен това получава повече кислород и в резултат се избягва болката в гърдите.

Амлоджен се използва при:

 • високо кръвно налягане
 • различни типове стенокардия, с изключение на нестабилна стенокардия.

Амлоджен може да се използва за лечение на стенокардия самостоятелно или в комбинация с други лекарства.

Не приемайте Амлоджен:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към амлодипин или блокери на калциевите канали, които са подобни на амлодипин (т.н. група на дихидропиридиновите производни), или към някои от останалите съставки на Амлоджен.
 • Ако имате много ниско кръвно налягане.
 • В случай на шок (много рязко спадане на кръвното налягане, от което изпадате в безсъзнание).
 • Ако след прекаран остър миокарден инфаркт имате сърдечна недостатъчност.
 • Ако оттокът на кръв от лявата страна на сърцето Ви е затруднен.

Ако смятате, че нещо от изброеното по-горе се отнася до Вас, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да вземате това лекарство.

Обърнете специално внимание при употребата на Амлоджен:

 • Ако страдате от сърдечна недостатъчност.
 • Ако имате проблеми с бъбреците.
 • Ако имате проблеми с черния дроб; амлодипин трябва да се прилага много внимателно, защото необходимата доза при такива случаи не е уточнена.

Прием на други лекарства

 • Дилтиазем (лекарство за лечение на високо кръвно налягане и при проблеми със сърдечния ритъм): едновременната употреба може да доведе до засилване ефекта на амлодипин. Едновременната употреба на други лекарства, като кетоконазол, итраконазол (лекарства против гъбични инфекции), HIV-протеазни инхибитори, като ритонавир (лекарства срещу HIV/СПИН), кларитромицин, еритромицин, телитромицин (антибиотици) и нефазодон (лекарство за лечение на депресия), може също да засили ефекта на амлодипин. Кетоконазол, итраконазол или ритонавир могат да засилят ефекта на на Амлоджен много по-силно, отколкото дилтиазем.
 • Ефектът на амлодипин може да бъде намален при прием на лекарства, които засилват разграждането му, като рифампицин и рифабутин (антибиотици, използвани срещу някои инфекции), билкови продукти, съдържащи жълт кантарион (при депресия, които могат да се купят без рецепта), дексаметазон (кортизон), фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин (лекарства за лечение на епилепсия) и невирапин (противовирусно лекарство).
 • Амлодипин може да засили ефекта на други лекарства за понижаване на кръвното налягане (като бета-блокери, АСЕ-инхибитори, алфа-блокери и диуретици). При рискови пациенти (напр. тези, които скоро са имали миокарден инфаркт) комбинацията на калциев антагонист и бета-блокер може да причини сърдечна недостатъчност, ниско кръвно налягане и нов миокарден инфаркт.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако сте приемали или в момента приемате и други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на Амлоджен с храни и напитки

Амлоджен може да се приема със или без храна.

Бременност и кърмене

Твърде малко е наличната информация относно това дали приемът на амлодипин по време на бременност крие рискове. Амлоджен трябва да се използва по време на бременност само ако Вашият лекар реши, че това е абсолютно наложително.

Няма информация за употребата на амлодипин по време на кърмене. Съветваме Ви да не кърмите, докато приемате Амлоджен. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Деца

Безопасността и ефикасността е проучвана при момчета и момичета на възраст 6 – 17 г. Амлодипин не е проучван при деца на възраст под 6 години. За допълнителна информация се консултирайте с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Амлоджен може да предизвика замайване, умора или гадене. Най-вероятно е тези нежелани реакции да се появят в началото на лечението или при увеличаване на дозировката. Ако почувствате някои от тези нежелани реакции, трябва да имате предвид, че това може да повлияе на способността Ви да шофирате и/или да работите с машини.

Как да приемате Амлоджен

Винаги приемайте Амлоджен точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Дозировката се определя от Вашия лекар.

Приемайте таблетките през устата, с достатъчно течност, например с чаша вода. Таблетките могат да се приемат преди, по време или след хранене.

Възрастни

Начална доза при високо кръвно налягане и стенокардия: 5 mg веднъж дневно.

Максимална доза при високо кръвно налягане и стенокардия: ако ефектът след 2 – 4 седмици е бил незадоволителен, дозата може да се увеличи до максимум 10 mg веднъж дневно.

Пациенти в старческа възраст

Няма специална дозировка за хора в старческа възраст, но все пак увеличението на дозата трябва да става внимателно.

Деца (на възраст 6 – 17 години)

Препоръчваната начална доза при деца (на възраст 6 – 17 години) е 2.5 mg дневно. Максималната препоръчвана доза е 5 mg дневно.

Ако имате проблеми с бъбреците

Ако имате проблеми с бъбреците, не е необходима промяна в дозировката.

Амлоджен не може да бъде отстранен от тялото чрез диализа (изкуствен бъбрек). Ако сте на диализа, трябва да приемате Амлоджен много внимателно.

Ако имате проблеми с черния дроб

Точната доза, необходима при пациенти с проблеми с черния дроб, не е определена. Ако имате проблеми с черния дроб, Амлоджен трябва да се прилага много внимателно.

Ако считате, че ефектът на Амлоджен е прекалено силен или слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Амлоджен

Ако Вие или някой друг приеме прекалено много Амлоджен, незабавно потърсете Вашия лекар или спешна помощ в най-близката болница. Засегнатото лице трябва да бъде поставено в легнало положение, с повдигнати ръце и крака (напр. повдигнати върху възглавници). Симптомите на предозиране са: силно замайване и/или силна обърканост, проблеми с дишането, често уриниране.

Ако сте пропуснали да приемете Амлоджен

Ако забравите да приемете една таблетка, може да я приемете до 12 часа след обичайното за приема време. Ако са изминали повече от 12 часа след обичайното време, когато е трябвало да вземете таблетката, не трябва да вземате пропуснатата доза и трябва да вземете следващата таблетка по обичайното време. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Амлоджен

Вашият лекар е определил колко дълго трябва да приемате Амлоджен. Ако спрете лечението внезапно, симптомите Ви може да се появят повторно. Не спирайте лечението преждевременно, без да сте обсъдили това с Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Амлоджен може да причини нежелани реакции, въпреки че те не се проявяват при всеки пациент. Възможните нежелени реакции са посочени по-долу.

 • Много чести означава при 1 или повече от 1 на 10 пациенти
 • Чести означава при 1 или повече от 1 на 100, но по-малко от 1 на 10 пациенти
 • Нечести означава при 1 или повече от 1 на 1000, но по-малко от 1 на 100 пациенти
 • Редки означава при 1 или повече от 1 на 10 000, но по-малко от 1 на 1000 пациенти
 • Много редки означава при по-малко от 1 на 10000 пациенти; включително и единичните случаи

Вие трябва да спрете приема на Амлоджен и да се консултирате с Вашия лекар незабавно, ако при Вас се появят симптоми на ангиоедем, като:

 • подуване на лицето, на езика или гърлото
 • затруднено преглъщане
 • уртикария и затруднение при дишане.

Възможно е да се появят следните нежелани реакции:

Чести:

 • усещане на слабост или умора, сънливост, замайване, главоболие (особено в началото на лечението)
 • зачервяване на лицето (особено в началото на лечението)
 • нарушено храносмилане, стомашна болка
 • оток на глезените или други части на тялото

Нечести:

 • проблеми със съня, промяна в настроението (включително раздразнителност), депресия
 • неконтролирано треперене (тремор), промяна във вкуса или загуба на вкуса, отпадналост, понижено усещане или чувствителност (по-специално на кожата), парене или чувство за сърбеж по кожата
 • нарушения на зрението (включително двойно виждане)
 • шум в ушите (тинитус)
 • ниско кръвно налягане, сърцебиене или неправилен сърдечен ритъм (палпитации)
 • задух, затруднение в дишането, възпаление в носа с течащи секрети
 • гадене, проблеми в храносмилането (диспепсия), чревни нарушения (включително диария и запек), сухота в устата
 • косопад
 • червени петна по кожата, промяна в цвета на кожата, масивен оток, сърбеж по кожата, обрив по кожата
 • мускулни крампи, болка в гърба, мускулна болка, болка в ставите
 • увеличена нужда от уриниране
 • импотентност, уголемяване на гърдите при мъже (гинекомастия)
 • гръдна болка, обща болка, слабост, умора, липса на енергия
 • повишаване или намаляване на теглото

Редки:

 • чувство за обърканост

Много редки:

 • намален брой на левкоцитите с повишен риск от инфекции (левкопения), намален брой на тромбоцитите с риск от насинявания (тромбоцитопения)
 • алергични реакции
 • повишаване в стойностите на кръвната захар (хипергликемия)
 • неочаквана скованост на мускулите, придружена с неконтролируеми движения, чувство за парене или скованост, или слабост в ръцете и краката (периферна невропатия)
 • сърдечен удар, силна болка в гърдите, неправилен сърдечен ритъм
 • възпаление на кръвоносните и лимфните съдове, често с обрив по кожата (васкулит)
 • кашлица
 • възпаление на панкреаса, придружено от силна болка в корема и гърба (панкреатит)
 • възпаление на стомаха (симптомите включват: болка, гадене, повръщане, повръщане, оцветено с кръв, оцветени с кръв изпражнения)
 • кървящи, болезнени или възпалени венци
 • тъмна урина, светли изпражнения, оцветяване в жълто на кожата и бялата част на очите (жълтеница), гадене, треска (хепатит)
 • повишаване на стойностите на чернодробните ензими в кръвта, показващи променена функция на черния дроб
 • сериозна алергична реакция, придружена с оток на лицето и гърлото
 • тежка кожна реакция, обрив, лющене или падане на кожата, сериозна алергична реакция с треска, червени петна, болка в ставите и/или проблеми с очите (синдром на Stevens – Johnson), оток на устните, клепачите и гениталиите (едем на Quincke)
 • чувствителност към светлина

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или установите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, информирайте за това Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е разрешено за употреба в страните-членки на ЕЕА под следните имена:

 • Австрия: Amlodipin МуIan 5 mg, 10 mg Tabletten
 • Белгия: Amlodipine besilate Mylan 5 mg, 10 mg tabletten
 • Великобритания: Amlodipine 5 mg, 10 mg Tablets
 • Германия: Amlodip dura В 5 mg, 10 mg Tabletten
 • Гърция: Amlodipine/Mylan Generics
 • Дания: Amlodipin Mylan
 • Ирландия: Amlodipine tablets
 • Испания: Amlodipino Ivowen 5 mg, 10 mg comprimidos EFG
 • Италия: Amlodipina Mylan
 • Норвегия: Amlodipin lvowen
 • Полша: Amlomyl
 • Португалия: Amlodipina Ivowen
 • Румъния: Amlodipina Ivowen 5 mg, 10 mg comprimate
 • Словашка република: Amlodipin Mylan 5 mg, 10 mg
 • Унгария: Amlodipin Mylan
 • Финландия: Amlodipin Mylan
 • Холандия: Amlodipine (als besilaat) Mylan 5 mg, 10 mg tabletten
 • Чешка република: Amlodipin Mylan 5 mg, 10 mg tablets
 • Швеция: Amlodipin Mylan
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!