Лекарства и добавки

Амлодигамма (Amlodigamma) таблетки 5 mg

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

амлодипин (amlodipine)

Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Какво представлява Амлодигамма и за какво се използва

Амлодипинът принадлежи към групата лекарствени продукти, известни като блокери на калциевите канали (калциеви антагонисти). Те намаляват кръвното налягане, като предизвикват отпускане на стените на кръвоносните съдове. Блокерите на калциевите канали имат такова въздействие върху сърцето, че могат да бъдат използвани и за лечение на стенокардия (ангина пекторис).

Амлодипин се използва при:

 • високо кръвно налягане
 • различни типове стенокардия, с изключение на нестабилна стенокардия.

Амлодипин може да се използва за лечение на стенокардия самостоятелно или в комбинация с други лекарствени продукти.

 

Не приемайте Амлодигамма:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към амлодипин или блокери на калциевите канали, които са подобни на амлодипин (така наречената група на дихидропиридиновите деривати), или към някои от помощните вещества.
 • Ако имате много ниско кръвно налягане.
 • В случай на шок (много рязко спадане на кръвното налягане, от което изпадате в безсъзнание).
 • Ако в първите 28 дни след прекаран остър миокарден инфаркт имате сърдечна недостатъчност.
 • Ако оттокът на кръв от лявата страна на сърцето Ви е затруднен.
 • Ако страдате от нестабилна стенокардия.

Ако не сте сигурни дали някоя от гореспоменатите точки се отнася до Вас, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Обърнете специално внимание при употребата на Амлодигамма:

 • Ако страдате от сърдечна недостатъчност.
 • Ако имате бъбречни проблеми.
 • Ако имате чернодробни проблеми – амлодипин трябва да се прилага много внимателно, защото необходимата доза при такива случаи не е уточнена.

Прием на други лекарствени продукти

 • Дилтиазем (медикамент за лечение на високо кръвно налягане и проблеми със сърдечния ритъм) – едновременната употреба може да доведе до засилване ефекта на амлодипин. Едновременната употреба на други медикаменти, като кетоконазол, итраконазол (лекарствени продукти против гъбични инфекции), HIV-протеазни инхибитори, като ритонавир (лекарствени продукти срещу HIV/СПИН), кларитромицин, еритромицин, телитромицин (антибиотици) и нефазодон (лекарствен продукт за лечение на депресия), може също да доведе до засилване ефекта на амлодипин. Кетоконазолът, итраконазолът или ритонавирът могат да засилят ефекта на амлодипин много по-силно, отколкото дилтиазем.
 • Ефектът на амлодипин може да бъде намален при прием на лекарствени продукти, които засилват разграждането му, като рифампицин и рифабутин (антибиотици, използвани срещу някои инфекции), продукти, съдържащи билката жълт кантарион (които могат да се купят със или без рецепта), дексаметазон (кортизон), фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин (лекарствени продукти за лечение на епилепсия) и невирапин (противовирусен лекарствен продукт).
 • Амлодипин може да засили ефекта на други лекарствени продукти за понижаване на кръвното налягане (като бета-блокери, АСЕ-инхибитори, алфа-блокери и диуретици). При рискови пациенти (например тези, които скоро са претърпяли миокарден инфаркт) комбинацията на калциев антагонист и бета-блокер може да причини сърдечна недостатъчност, ниско кръвно налягане и нов миокарден инфаркт.

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако сте приемали или в момента приемате и други лекарствени продукти, включително и такива, които се отпускат без рецепта.

Прием на Амлодигамма с храни и напитки

Амлодипинът може да се приема със или без храна.

Бременност и кърмене

Твърде малко е наличната информация относно това дали приемът на амлодипин по време на бременност крие рискове. Амлодипинът трябва да се използва по време на бременност само ако Вашият лекар реши, че това е абсолютно наложително.

Няма информация за употребата на амлодипин по време на кърмене. Съветваме Ви да не кърмите, докато приемате амлодипин. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на който и да е лекарствен продукт.

Деца и юноши (на възраст под 18 години)

Ако сте на възраст под 18 години: амлодипин не трябва да се прилага при деца и юноши, защото няма достатъчно голям опит при употреба в тази възрастова група (деца и юноши).

Шофиране и работа с машини

Амлодипин може да предизвика замайване, умора или гадене. По-вероятно е тези нежелани реакции да се появят в началото на лечението или при увеличаване на дозировката. Ако почувствате някои от тези странични ефекти, трябва да имате предвид, че това може да повлияе на способността Ви да шофирате и/или да работите с машини.

Как да приемате Амлодигамма

Винаги приемайте Амлодигамма според предписанията на Вашия лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако в нещо не сте съвсем сигурни. Дозировката се определя от Вашия лекар.

Приемайте таблетките през устата, с достатъчно течност, например с чаша вода. Таблетките могат да се приемат преди, по време на хранене или след хранене.

Възрастни

Начална доза при високо кръвно налягане и стенокардия: 5 mg едократно дневно. Максимална доза при високо кръвно налягане и стенокардия: ако ефектът след 2 – 4 седмици е бил незадоволителен, дозата може да се увеличи до максимум 10 mg едократно дневно.

Пациенти в напреднала възраст

Няма специална дозировка за хора в напреднала възраст, но все пак увеличаването на дозата трябва да става внимателно.

Ако имате бъбречни проблеми

Ако имате бъбречни проблеми, не е необходима промяна в дозировката. Амлодипинът не може да бъде отстранен от тялото чрез диализа (изкуствен бъбрек). Ако сте на диализа, трябва да приемате амлодипин много внимателно.

Ако имате чернодробни проблеми

Точната доза, необходима при пациенти с чернодробни проблеми, не е определена. Ако имате чернодробни нарушения, амлодипин трябва да се прилага много внимателно.

Ако считате, че ефектът на Амлодигамма е прекалено силен или слаб, обсъдете това с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Амлодигамма

Ако Вие или някой друг приеме прекалено много амлодипин, свържете се с Вашия лекар или фармацевт незабавно. Засегнатото лице трябва да лежи с повдигнати ръце и крака (подпряни върху две възглавници например). Симптомите на предозиране са: силно замайване и/или силна обърканост, проблеми с дишането, често уриниране.

Ако сте пропуснали да приемете Амлодигамма

Ако забравите да приемете една таблетка, можете да я приемете до 12 часа след обичайното за приема време. Ако са изминали повече от 12 часа след обичайното време, когато е трябвало да вземете таблетката, не трябва да вземате пропуснатата доза и трябва да вземете следващата таблетка по обичайното време. Никога не приемайте двойна доза, за да компенсирате дозата, която сте пропуснали.

Ако сте спрели приема на Амлодигамма

Вашият лекар е определил колко продължително трябва да приемате амлодипин. Ако спрете лечението внезапно, симптомите Ви може да се появят повторно. Не спирайте лечението преждевременно, без да сте обсъдили това с Вашия лекар или фармацевт. Ако имате каквито и да било други допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Като всички лекарствени продукти, Амлодигамма може да причини нежелани реакции, въпреки че те не се проявяват при всеки пациент. Представяме списък на възможните нежелани реакции.

 • Много чести означава повече от 1 на 10 пациенти.
 • Чести означава повече от 1 на 100, но по-малко от 1 на 10 пациенти.
 • Нечести означава повече от 1 на 1000, но по-малко от 1 на 100 пациенти.
 • Редки означава повече от 1 на 10 000, но по-малко от 1 на 1000 пациенти.
 • Много редки означава по-малко от 1 на 10 000 пациенти.
 • Неустановена честота на проявление: въз основа на наличните данни не може да бъде установена честота на проявление.

Вие трябва да спрете приема на Амлодигамма и да се консултирате с Вашия лекар незабавно, ако при Вас се появят симптоми на ангиоедем, като:

 • подуване на лицето, на езика или гърлото
 • затруднено преглъщане
 • уртикария и затруднение при дишане.

Възможно е да се проявят следните нежелани реакции:

Много чести:

 • оток на глезените

Чести:

 • главоболие (особено в началото на терапията); умора; замайване; усещане на слабост
 • усещане за сърцебиене (палпитации)
 • неразположение; нарушено храносмилане (диспепсия); стомашни болки
 • зачервяване на лицето (особено в началото на терапията)

Нечести:

 • проблеми със съня; раздразнителност; депресия
 • чувство за неразположение; сухота в устата; неконтролирано треперене (тремор); неприятно мравучкане в ръцете и краката (парестезия); увеличено изпотяване
 • нарушения на зрението
 • шум (звънене или жужене) в ушите (тинитус)
 • припадък (синкоп); ускорена сърдечна честота; гръдна болка; усилваща се гръдна болка, особено в началото на лечението; при пациенти със сърдечни проблеми, засягащи коронарната артерия, са били докладвани изолирани случаи на миокарден инфаркт и нарушен сърдечен ритъм (включително прескачане на сърдечни удари (екстрасистоли), ускорена сърдечна честота, забавена сърдечна честота), без да е изяснено дали са причинени от амлодипин
 • понижено кръвно налягане (хипотония)
 • задух (диспнея); възпаление в носа с течащи секрети от носа (ринит)
 • повръщане; диария; запек; подуване на венците
 • обрив; сърбеж; обрив със сърбеж и петна; косопад; обезцветяване на кожата; обрив в резултат на кървене на малки кожни кръвоносни съдове
 • мускулни крампи; болки в гърба; мускулна болка; ставна болка
 • увеличена нужда от уриниране
 • импотентност
 • нарастване на гърдите при мъже (гинекомастия)
 • повишаване или намаляване на теглото

Редки:

 • чувство за обърканост; промени в настроението, включително тревога
 • промени във вкусовите усещания
 • повишаване на нивата на чернодробните ензими в кръвта, показващи абнормена функция на черния дроб; жълтеница; възпаление на черния дроб

Много редки:

 • намален брой на белите кръвни клетки с повишен риск от инфекции (левкопения); намален брой на тромбоцитите с увеличен риск от насинявания (тромбоцитопения)
 • повишени нива на кръвната захар (хипергликемия)
 • изтръпване, мравучкане, чувство за парене или слабост в ръцете и краката (периферна невропатия)
 • възпалени кръвоносни съдове (васкулит)
 • кашлица
 • възпаление на стомашната лигавица (гастрит)
 • възпаление на панкреаса, придружено от силна болка високо в коремната област (под ребрата), която се разпространява към гърба (панкреатит)
 • внезапно подуване на кожата или лигавиците (например гърло или език) със затруднено дишане и/или сърбеж и обрив (ангиоедем); алергични реакции, включително сърбеж; внезапни появи на зачервена кожа (обрив); ангиоедем; кожен обрив с неправилни червени петна (еритема мултиформе); сериозни алергични реакции с треска, червени петна, ставни болки и/или очни проблеми (синдром на Stevens – Johnson); силно зачервяване и лющене на кожата (ексфолииращ дерматит)

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите реакция, която не е описана в тази листовка, моля, информирайте за това Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт е разрешен в страните-членки на Европейската икономическа общност под следните наименования:

Държава Предложено име
Холандия Amlodipine YES 5 mg /10 mg, tabletten
Германия Amlodipin AAA 5 mg /10 mg Tabletten
Италия Amlodipina AWP 5 mg /10 mg
Румъния Amlodigamma 5 mg /10 comprimate
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!