Речник

щитовиден

на латински език: thyreoideus
на английски език: thyroid
синоними: тиреоиден

отнасящ се до щитовидната жлеза или до щитовидния хрущял

Реклама