Речник

феморален

на латински език: femoralis
на английски език: femoral

бедрен; отнасящ се до бедрото;

Коментари