Речник

афта

на латински език: aphtha
на английски език: aphtha

афтата е малка, кръгла, болезнена ерозия или улцерация по лигавицата на устната кухина, покрита с жълтеникавобял налеп и обкръжена с червена ивица

афта (афтозен стоматит ) е заболяването на устната лигавица, което се характеризира с типичен обрив, наречен афта. Напълно развитата афта представлява кръгла, овална или полигонална повърхностна ерозия или язвичка, обикновено с големината на лещено зърно. Централната част на афтата е покрита с материя с бяло-жълтеникав цвят, а периферията представлява яркочервен венец. Самите афти се развиват като строго ограничени поражения, които се разполагат на нивото на лигавицата или са леко вдлъбнати. Еволюцията на отделната афта трае около 6-7 дни, за което време тя преминава, без да оставя белег. Общата продължителност на болестта обаче е по-голяма, тъй като едни афти изчезват, а други се появяват.

Реклама