Речник

ахилесов рефлекс

на латински език: reflexus tendinis Achillis
на английски език: Achilles reflex, ankle jerk reflex

съкращение на m. triceps surae и плантарна флексия на стъпалото при почукване върху Ахилесовото сухожилие;