Речник

хипотония

на латински език: hypotonia
на английски език: hypotonia

1. понижен мускулен тонус;

2. понижено кръвно налягане, артериална хипотония;

Коментари