Речник

хипоксия

на латински език: hypoxia
на английски език: hypoxia

понижено съдържание на кислород в тъканите;

Реклама