Речник

автосугестия

на латински език: autosuggestio
на английски език: autosuggestion

самовнушение чрез постоянно повтаряне на идеи с цел да се повлияе върху определено психично или физиологично състояние; чрез правилното прилагане на този метод човек е в състояние да подобри психологическото и физиологичното си състояние, да повлияе върху промените в характера си, както и да подобри отношението си към живота

Реклама