Речник

хипотимия

на латински език: hypothymia
на английски език: hypothymia

болестно понижено настроение, отслабена емоционална реактивност, например при кататонна форма на шизофрения;

Коментари