Речник

хипопитуитаризъм

на латински език: hypopituitarismus
на английски език: hypopituitarism

аденохипофизна недостатъчност; намаляване до пълно преустановяване на секрецията на един, два или всички аденохипофизни хормони вследствие на частично до пълно унищожаване на хипофизата или липса на хипоталамична стимулация;

Коментари