Речник

хипергликемия

на латински език: hyperglykaemia
на английски език: hyperglycemia

повишени стойности на глюкозата в кръвта;