Речник

хипералгезия

на латински език: hyperalgesia
на английски език: hyperalgesia, hyperalgia

повишена чувствителност за болка