Речник

хермафродитизъм

на латински език: hermaphroditismus
на английски език: hermaphroditism, hermaphrodism

вродено състояние, при което в един организъм има наличие едновременно на признаци от двата пола

Реклама