Речник

хемартроза

на латински език: hemarthrosis
на английски език: hemarthrosis

кръвоизлив в ставната кухина, например при коагулопатии (хемофилия), травма и други;

Реклама